Skip to main content

Գործընկերություն հանուն Սյունիքի․ բարելավված համայնքային սոցիալական ծառայություններ

Նկարագրություն
Սյունիքում կայուն սոցիալական ծառայությունների համակարգ զարգացնելու, ուժեղացված սոցիալական ծառայություններ մատուցելու նպատակով ծրագիրը աջակցելու է Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ ոլորտային բարեփոխումներ իրականացնելու գործընթացում: Ծրագիրը կնպաստի համայնքապետարանների կողմից ժամանակավոր դրամական օգնության սոցիալական ծառայությունների համակարգից անցմանը դեպի ավելի համակարգված և ավելի դիմակայուն ինտեգրված համակարգին, որը կհանգեցնի համայնքային սոցիալական ծառայությունների կայուն ֆինանսավորմանը եւ ավելի լավ կծառայի մարզի ամենախոցելի բնակչության կարիքներին՝ նպաստելով աղքատության, անհավասարության և խոցելիության մակարդակի նվազմանը: Ծրագիրը միտված է նաև բարձրացնելու քաղհասարակությունների (ՔՀԿ) դերը՝ որպես հիմնական դերակատարների։
Հատուկ նպատակներ
Քաղհասարակության կազմակերպությունները արդյունավետ համագործակցում են պետական ​​իշխանությունների հետ՝ ֆինանսական կայուն համայնքային սոցիալական ծառայություններ մատուցելու համար, որոնք նպատակաուղղված են Սյունիքի մարզի խոցելի բնակչության կարիքների բավարարմանը:
Ակնկալվող արդյունքներ
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ունեն հմտություններ, կազմակերպչական կառավարման պրակտիկա և կայուն բիզնես մոդելներ՝ բարձրորակ, արձագանքող համայնքային սոցիալական ծառայություններ մատուցելու համար.

- Թիրախային ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացում` կենտրոնանալով տեխնիկական սոցիալական ծառայությունների մատուցման, համայնքի իրավիճակի վերլուծության, դրամահավաքի, ցանցերի և կայուն բիզնես մոդելների վրա.
- Տեխնիկական աջակցություն սոցիալական ծառայությունների հավատարմագրման գործընթացով ՔՀԿ-ներին՝ ֆինանսավորման աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և սոցիալական ծառայությունների մատուցման ստանդարտացման համար.

ՔՀԿ-ների կողմից համայնքահեն սոցիալական ծառայությունների մատուցման և ֆինանսավորման նոր մոդելների փորձարկում, ներառյալ նորարարական պետական-մասնավոր համագործակցությունը. ՔՀԿ-ների համար FSTP սխեման և տեխնիկական աջակցություն:
- ՔՀԿ-ները և տեղական իշխանությունները համատեղ մշակում են կայուն մեխանիզմ համայնքային սոցիալական ծառայությունների մասնակցային պլանավորման և մատուցման համար՝ համաձայն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առաջնահերթություններին:

- Սոցիալական ծառայությունների մասնակցային պլանավորման (PSSP) մեթոդաբանության իրականացում բոլոր 7 թիրախային համայնքներում՝ համայնքի մակարդակով սոցիալական ծառայությունների համակարգման մեխանիզմների ստեղծման և/կամ ընդլայնման նպատակով;

- Քաղաքացիական հասարակություն-տեղական իշխանությունների կողմից ղեկավարվող սոցիալական ծառայությունների իրավիճակի վերլուծություն՝ սոցիալական ծառայությունների առաջնահերթությունը և սոցիալական ծառայության ռազմավարության և գործողությունների պլանների մշակումը կամ թարմացումը.

Համայնքների վրա հիմնված սոցիալական ծառայությունների մատուցում, որոնք համահունչ են թիրախային համայնքների գործողությունների ծրագրերին. ՔՀԿ-ների և տեղական իշխանությունների համար FSTP սխեմաները:
- Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ներգրավվում են քաղաքական երկխոսության և քարոզարշավների մեջ՝ համայնքահեն սոցիալական ծառայությունների կայուն ֆինանսավորման համար
- ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացումը՝ կենտրոնանալով փաստերի վրա հիմնված հետազոտության, շահերի պաշտպանության, քաղաքականության երկխոսության և մոնիտորինգի վրա՝ աջակցելու նրանց ավելի արդյունավետ կերպով ներգրավվել քաղաքական երկխոսության մեջ.
- ՔՀԿ-ների կողմից ղեկավարվող քաղաքականության երկխոսություն և շահերի պաշտպանության արշավներ՝ համայնքահեն սոցիալական ծառայությունների կայուն ֆինանսավորման համար՝ FSTP սխեմա և տեխնիկական աջակցություն;
- Ազգային մակարդակով համակարգում ԱՍՆ-ի հետ՝ սոցիալական ծառայությունների մեխանիզմի մասնակցային պլանավորումը ընդլայնելու, կառավարության, ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի միջև կայուն համագործակցության հաջողված օրինակները ցույց տալու նպատակով:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է
Ենթաոլորտ:
Պետական և հանրային կառավարում
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.02.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
31.01.2026
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
439-264