Skip to main content

«Բարեվարքության խթանում և կոռուպցիայի կանխարգելում Հայաստանի պետական ոլորտում» Թվինինգ ծրագիր

Նկարագրություն
«Բարեվարքության խթանում և կոռուպցիայի կանխարգելում Հայաստանի պետական ոլորտում» ԵՄ Թվինինգ ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսի 1-ին և կավարտվի 2024 թվականի մայիսի 31-ին: Ծրագրի շահառուներն են Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է խթանել Հայաստանի պետական հատվածում բարեվարքության տարածումը և կոռուպցիայի կանխարգելումը: Որպես հատուկ նպատակ՝ ծրագիրն ուղղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում կրթական ծրագրերի և հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացմանը, կոռուպցիայի կանխարգելման միջավայրի ստեղծմանը և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ուժեղացմանը:
Ծրագիրը նախատեսում է նաև աջակցել հակակոռուպցիոն ռազմավարության գործողությունների իրականացմանը, մասնավորապես՝ ընդլայնելով ՀՀ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության մշտադիտարկման կարողությունները:
Ծրագիրը իրականացվում է Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական (IRZ) հիմնադրամի, Լատվիայի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Լատվիայի կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի բյուրոյի (KNAB) կողմից՝ սերտ համագործակցելով շահառու պետական մարմինների հետ՝ ի դեմս ՀՀ Արդարադատության նախարարության և ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի:
ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի բյուջեն կազմում է 1.000.000 եվրո:
Հատուկ նպատակներ
Overall objective of the Twinning project is to foster integrity and prevent corruption in public sector in Armenia.
Specifically the project aims to:
• Develop corruption prevention/integrity education strategy for public officials, schools and higher education institutions
• Develop and assist with public awareness programmes and related institutional capacities to enable the corruption prevention environment
• Advance implementation of Anti-Corruption Strategy in Armenia
Ակնկալվող արդյունքներ
Result 1: Institutional capacity of the Corruption Prevention Commission (CPC) to develop and assist in the implementation of anticorruption (integrity) education and public awareness programmes in Armenia increased.
Result 2: Strategic communication and collaboration mechanisms for the CPC are in place and functioning.
Result 3: Level of implementation of Anti-Corruption Strategy enhanced through developing monitoring capacity of the Ministry of Justice of Armenia.
Result 4: Business integrity of state-owned entreprises improved.
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է, Գործընկերություն, որը պաշտպանում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Կրթություն, հետազոտություններ և նորարարություններ, Քաղաքացիական հասարակություն, Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ, Հանրային կառավարման բարեփոխում
Թեմա:
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.06.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
31.05.2024