Skip to main content

Հայաստանում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մշտադիտարկում

Նկարագրություն
Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության իմաստալից դերը արդարադատության
ոլորտի բարեփոխումներում: Ծրագրի շնորհիվ քաղաքացիակական հասարակության ներկայացուցիչները
հնարավորություն կստանան մեծացնելու իրենց ազդեցությունը արդարադատության ոլորտում տեղի ունեցող
բարեփոխումների վրա և նպաստելու համակարգային փոփոխությունների կայացմանը։
Հատուկ նպատակներ
Ընդհանուր նպատակ. Լիազորել ՔՀԿ-ներին՝ բովանդակալից ներգրավվելու արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներում (ներառյալ ոստիկանությունը և քրեական արդարադատության համակարգը) որպես արդյունավետ, վստահելի և կայուն անկախ դերակատարներ՝ ավելի հաշվետու, թափանցիկ և մարդու իրավունքներին համապատասխան Հայաստանում միջազգային արդարադատության համակարգ ստեղծելու նպատակով։

1.ՔՀԿ-ների կարողությունների ավելացում արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման ապացույցների և իրավունքների վրա հիմնված մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և քարոզչության ոլորտում:
2. Քաղաքացիական հասարակության դերի ուժեղացում քաղաքականության առաջարկների և բարեփոխումների իրականացման կոնկրետ առաջարկությունների և գործողությունների ծրագրերի տրամադրման հարցում:
3. Արդարադատության բարեփոխումների գործընթացների վերաբերյալ հանրային իրազեկության և բանավեճի բարձրացում, մոնիտորինգի ջանքերում քաղաքացիների և լրատվամիջոցների մասնակցության խթանում և հանրային տեղեկացված պահանջարկի ձևակերպում, ինչպես նաև վստահության բարձրացում քաղաքացիների նկատմամբ արդարադատություն իրականացնելու հաստատությունների նկատմամբ:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագրի ավարտին առնվազն 10 ՔՀԿ կառուցվածքային առումով կզբաղվեն Հայաստանի արդարադատության ոլորտի բարեփոխմանն ուղղված ազգային և միջազգային պարտավորությունների մոնիտորինգով:

1. Ծրագրի ավարտին Արդարադատության բարեփոխումների յուրաքանչյուր հատվածի համար հրապարակվում են առնվազն 4 տարեկան և պարբերական այլընտրանքային հաշվետվություններ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան մարմնին և քննարկվում ներգրավված ՇՀԿ-ների հետ:
2. Ծրագրի ավարտին ՀԿ-ների մոտ 30 ներկայացուցիչներ ներգրավված են կարողությունների զարգացման և շահերի պաշտպանության գործունեության մեջ:
3. Ծրագրի ավարտին (ա) մոտ 150 մասնակիցներ մասնակցում են միջոցառումներին. (բ) Արդարադատության ոլորտում ներգրավվածության առնվազն 1 մակարդակի ավելացում:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
SJ_EIU
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Կոռուպցիայի դեմ պայքար, Քաղաքացիական հասարակություն, Մարդու իրավունքներ, Արդարադատություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.02.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
31.01.2026
Կայքէջ:
www.juremonia.am
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.youtube.com/@Juremonia
ԵՄ ծրագրի համարը:
INTV-17254