Skip to main content

Իջևանում տնտեսական զարգացման և նորարարության խթանում՝ պետություն-մասնավոր համագործակացության և համայնքային էկոհամակարգերի ստեղծման միջոցով

Նկարագրություն
Նախագիծը նպատակ ունի սկսել պետություն-մասնավոր գործընկերության երկխոսություն՝ ուղղված զբոսաշրջության, բարձրարժեք գյուղատնտեսության և սննդի վերամշակման ոլորտներում նորարար ձեռներեցության զարգացման համար կայուն էկոհամակարգի ստեղծմանը
Հատուկ նպատակներ
Տնտեսական աճ, զբաղվածության աճ և ներքին ու արտաքին արտագաղթի կրճատում
Ակնկալվող արդյունքներ
Արդյունավետ պետական-մասնավոր երկխոսության հաստատում (համակարգվում է Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից) ոլորտային բիզնես ասոցիացիաների, բիզնես ծառայություններ մատուցողների, աքսելերատորների և տեղական իշխանությունների միջև, որոնք պարբերաբար հանդիպում և քննարկում են բիզնես միջավայրի բարելավման հետ կապված հարցեր;
Երկշերտ էկոհամակարգի ստեղծում, որը բաղկացած է բիզնես աքսելերատորից (գործում է համայնաքապետարանի կողմից տրամադրված տարածքի հիման վրա և համակարգվում է COWO-ի կողմից), Իջևանում գործող Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաներից (ծառայում են որպես համայնքի զարգացման կենտրոններ) և «Իրական դպրոց» ուսումնական ենթակառուցվածքից, որը խթանում է նորարարական ձեռներեցությունը
Զբոսաշրջության, բարձրարժեք գյուղատնտեսության և սննդի վերամշակման ոլորտներում գործող տեղական ՓՄՁ-ների մրցունակության բարձրացում՝ աքսելերացիոն/ինկուբացիոն գործողությունների իրականացման միջոցով (օգտագործելով առկա ուսումնական ծրագրերը, որոնք մշակվել և փորձարկվել են ինչպես ԱՏՁՄ-ի, այնպես էլ COWO-ի կողմից)՝ օգտագործելով նաև մենթորների/մարզիչների հասանելի ցանցը
Կանանց, երիտասարդների և բնակչության խոցելի խավերի այլ ներկայացուցիչների համար զբաղվածության հնարվորությունների ընդլայնում՝ վարժանքների, վերապատրաստումների, աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման և կոշտ ու փափուկ հմտությունների զարգացման միջոցով։
Ծրագրի քարտեզ
Եկ զարկե՛նք, Իջեւան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Կրթություն, հետազոտություններ և նորարարություններ
Թեմա:
Մշակույթ, Թվայնացում, Արևելյան գործընկերություն, Կրթություն, Շրջակա միջավայր, Ենթակառուցվածքներ, Զբաղվածություն, Տեղական զարգացում, Հետազոտություններ և նորարարություններ, Երիտասարդություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.02.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
31.01.2024
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
430-433/ INTV-17413