Skip to main content

Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վերապատրաստում և գործառնական համագործակցություն (TOPCOP)

Նկարագրություն
«Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վերապատրաստում և գործառնական համագործակցություն» ծրագիրը մաս է կազմում մի բազմամյա աշխատանքային ծրագրի, որի ընդհանուր նպատակը կազմակերպված և ծանր միջազգային հանցագործությունների նվազեցումն է Արևելյան հարևանության տարածաշրջանում: Առաջարկվող գործողությունն ուղղված է Արևելյան հարևանության տարածաշրջանում, ԵՄ անդամ երկրներում և ծանր ու միջազգային կազմակերպված հանցավորության կանխարգելման և հակազդման բնագավառում գործող ԵՄ գործակալությունների հետ համագործակցության բարելավմանը` համաձայն ԵՄ քաղաքականության ցիկլի: Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել համագործակցության որակը և երկարաժամկետ հեռանկարում կայունացնել այն: Եվրոպական միության իրավապահ մարմինների ուսուցման գործակալությունը (CEPOL) մտադիր է կիրառել ուսուցման միջոցով ԵՄ իրավապահ մարմինների համագործակցության դյուրացման համար օգտագործվող համանման մեթոդաբանություններ և ընդլայնել ԵՄ համագործակցության գործիքների առկա շրջանակը՝ միաժամանակ առաջարկելով անհրաժեշտ ճկունություն և հարմարվողականություն՝ տարածաշրջանի գործընկեր երկրների կարիքները բավարարելու համար: Ծրագիրը կօգնի ԱլԳ յուրաքանչյուր գործընկեր երկրում համակարգողի ընտրությանը, որը պատասխանատու կլինի ռազմավարական տվյալների հավաքագրման համար: Կմշակվի «ԱլԳ սպառնալիքների գնահատում» փաստաթղթի նախագիծ՝ կենտրոնանալով կազմակերպված հանցավորության հետ կապված սպառնալիքների վրա: Նպատակներից մեկն էլ գործիքի տրամադրումն է, որը կհեշտացնի Եվրոպոլի հետ հետագա համագործակցությունը:
Հատուկ նպատակներ
TOPCOP ծրագրի ընդհանուր նպատակն է բարելավել անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետությունը առաջնահերթ հանցավորության ոլորտներում:

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են.
- Ամրապնդել ԱլԳ երկրների և ԵՄ անդամ պետությունների իրավապահ մարմինների ու ԵՄ գործակալությունների ռազմավարական և գործառնական համագործակցությունը.
- Զարգացնել գործընկեր երկրների համապատասխան իրավապահ մարմինների կարողությունները՝ կազմակերպված և ծանր միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար:
Ակնկալվող արդյունքներ
- Ընդլայնված գործառնական և ռազմավարական համագործակցություն ԵՄ անդամ պետությունների և ԵՄ գործակալությունների հետ, այդ թվում` EMPACT-ի միջոցով.
- Արևելյան գործընկեր երկրների իրավապահ մարմինների՝ կազմակերպված և ծանր միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարելու կարողությունների ամրապնդում՝ իրականացված կարիքների վերլուծության հիման վրա.
- Հետախուզության վրա հիմնված օպերատիվ պլանավորում Արևելյան հարևանության տարածաշրջանի երկրներում:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է
Ենթաոլորտ:
Անվտանգություն և հակամարտություններին արձագանքում
Թեմա:
Անվտանգություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.07.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
01.07.2024
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
415-941