Skip to main content

Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն

Նկարագրություն
«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագիրն իրականացվում է 3 կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից:
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդներին և խոցելի խմբերին։
Գործողություններն իրականացվելու են բոլոր մակարդակներում՝ սկսած անհատականից մինչև ինստիտուցիոնալ՝ հասնելով էկոհամակարգ՝ նպատակաուղղվելով իրավունքների պաշտպանության կապակցված մոտեցման։
Նշված համատեքստին արձագանքելու համար կոնսորցիումը առաջ է քաշել հետևյալ կոնկրետ խնդիրները․
Խնդիր 1. Խթանել տվյալների նորարարություն ու միջոլորտային համագործակցություն բոլոր մակարդակներում աշխատանքային ստանդարտների ավելի լավ պահպանման համար
Խնդիր 2. Զարգացնել քաղ․ հասարակության կազմակերպությունների և համայնքային ակտիվ խմբերի կարողությունները մասնավոր և պետական սեկտորներում աշխատանքային իրավունքի պահպանման ստվերային մշտադիտարկում իրականացնելու համար
Խնդիր 3. Զարգացնել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները՝ ապահովելու համապատասխանությունը աշխատանքային օրենսդրությանը;
Խնդիր 4 Բարձրացնել լայն հանրության իրազեկվածությունը Հայաստանում աշխատանքային ստանդարտների և զբաղվածությանը վերաբերող իրավունքների վերաբերյալ։
Ծրագրի սկզբում կիրականացվի ելակետային գնահատում՝(baseline assessment) որպես նախնական տվյալների հավաքագրում, որը կներառի թիրախ խմբի կոնկրետ կարիքների և մարտահրավերների ավելի մանրամասն վերլուծություն։
Առաջին տարվա ընթացքում կմշակվի E-labor հարթակը, որը կառաջարկի տրանսֆորմացիոն լուծումներ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների թափանցիկության և հաշտվետվողականության բարձրացման համար։
Ծրագրի պատշաճ սկզիզբ ապահովելու և օգտատերերի նախասիրություններն ու կարիքները պարզելու համար մինչև հարթակի մշակումը կիրականացվի համապարփակ հետազատություն օգտատերերի շրջանում:
Գործողության մասնակցային մոտեցում ապահովելու նպատակով ծրագրային թիմը կստեղծի E-Labor հարթակի նախատիպը համատեղ նախագծման (co-design workshop) միջոցով՝ ծրագրի հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ։
Նախատեսվում է մշակել և ՀՀ առողջապահական տեսչական մարմնի և ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում տեղադրել արհեստական բանականության տեխնոլոգիայով աշխատող ավտոմատ արձագանքման համակարգ, որը նպատակաուղղված կլինի կրթելու և լայն հանրությանը տրամադրելու թարմացված տեղեկատվոթյուն աշխատանքային իրավունքների և հնարավոր միջոցների մասին։ Այս գործողությունը նույնպես կուղեկցվի օգտատերերի շրջանում հետազոտության իրականացմամբ, հորիզոնային սկանավորմամբ (Horizon Scanning), և գործիքի փորձարկմամբ։
ՏՀՏԳՄ-ն կստեղծի բազմաշահառու աշխատանքային խումբ՝ աջակցելու և մշտադիտարկելու Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին՝ E-Labor համակարգի սկզբնական փուլում հսկայական տեղեկատվությունը վերլուծելու և խնդիրների փնջերը հայտնաբերելու գործում։ Համակարգը գործարկելու հետ մեկտեղ ծրագրային թիմն իր ցանցերի շրջանում և ՏՀՏ համայնքի լայն շրջանում կհավաքագրի ծրագրին աջակցող գաղափարներ Հեքըթոնի միջոցով, որը կներառի համատեղ մշակման ստարտ-ապ լուծումներ հետևեյալ թեմաների շրջանակներում՝ ա) հաթակում քաղաքացիների մասնակցության մակարդակի բարձրացում; բ) տվյալների վիզուալիզացման գործիքներ; և գ) հարթակի հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացում։
Ծրագրի շրջանակներում կհայտարարվի դրամաշնորհային մրցույթ՝ աջակցելու ՔՀԿ-ներին իրականացնելու մշտադիտարկում/մոնիտորինգ քաղաքականությունների իրականացման և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության:
Որպես քաղաքականությունների մշակմանն աջակցելու նպատակով՝ ծրագրային թիմը կհայտարարի հետազոտական կրթաթոշակներ (fellowship) Աշխատանքի տեսչական մարմնում կուտակված տվյալները վերլուծելու և որակյալ հետազոտական արտադրանք ստեղծելու համար։ Տեղեկատվությունն ավելի մատչելի և քաղաքականության համար հեշտ գործածելի դարձնելու համար ծրագրային թիմը պարբերաբար կստեղծի <<սպիտակ փաստաթղթեր>> (White Papers):
Ներդրված նորարարությունների կայունությունն ապահովելու համար կիրականացվի նաև Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների կարողությունների զարգացում՝ միտված աշխատանքային իրավունքի խախտումների պատշաճ մշտադիտարկմանն ու մասնակցային մոտեցումներին։
Կիրականացվի նաև հանրային միջոցառումների շարք PechaKucha և Town Hall ձևաչափերով, ինչպես նաև ծրագրի ամբողջ ընթացքում կստեղծվեն դրան նվիրված սոցիալական մեդիայի ալիքներ, որոնք նպատակաուղղված կլինեն նպաստելու տեսանելիությանը և քաղաքացիների՝ քննարկումներին և Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պահպանմանը ավելի մեծ ներգրավվածության։
Հատուկ նպատակներ
Խնդիր 1. Խթանել տվյալների նորարարություն ու միջոլորտային համագործակցություն բոլոր մակարդակներում աշխատանքային ստանդարտների ավելի լավ պահպանման համար
Խնդիր 2. Զարգացնել քաղ․ հասարակության կազմակերպությունների և համայնքային ակտիվ խմբերի կարողությունները մասնավոր և պետական սեկտորներում աշխատանքային իրավունքի պահպանման ստվերային մշտադիտարկում իրականացնելու համար
Խնդիր 3. Զարգացնել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները՝ ապահովելու համապատասխանությունը աշխատանքային օրենսդրությանը;
Խնդիր 4 Բարձրացնել լայն հանրության իրազեկվածությունը Հայաստանում աշխատանքային ստանդարտների և զբաղվածությանը վերաբերող իրավունքների վերաբերյալ։
Ակնկալվող արդյունքներ
Աշխատանքային իրավունքների վերահսկման էլեկտրոնային կառավարման հարթակի ստեղծում (օգտատիրոջ հետազոտություն&co-design)
Հաճախ տրվող հարցերի Chatbot (օգտատիրոջ հետազոտություն&Horizon Scanning, Design and testing, Launch)
Բազմաշահագրգիռ խորհրդի ստեղծում , Նոր լուծումների որոնում
Դրամաշնորհային աջակցություն (Դրամաշնորհների բաց մրցույթ, իրականացում, մոնիթորինգ, ցանցերի ստեղծում)
Կարողությունների զարգացում (Տվյալների գրագիտություն և տեխնիկական աջակցություն ԱԱՏՄ-ին)
Տեղեկատվական արշավ (hասարակական միջոցառումներ, ներառյալ town hall-եր, PechaKucha, սոցիալական մեդիա)

Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
Pecha Kucha (The Better Workplace)
CO Design Camp
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Պետական և հանրային կառավարում, Քաղաքացիական հասարակություն
Թեմա:
Լավ կառավարում, Քաղաքացիական հասարակություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.02.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
31.01.2025
Կայքէջ:
www.ueict.org