ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության․ բանիմաց և ակտիվ երիտասարդներ հանուն ժողովրդավար Հայաստանի՝ այսօր և վաղը

Նկարագրություն
Ծրագիրի նպատակն է հզորացնել երիտասարդներին՝ բարձրացնելով նրանց՝ որպես ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությունը իրենց համայնքներում։

Ծրագրի շրջանակներում մենք նաև կհզորացնենք երիտասարդական ՔՀԿ-ներին, որը կապահովի նրանց կայուն գործունեությունը ծրագրի ավարտից հետո։ Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները՝

- Երիտասարդների քաղաքացիական և ժողովրդավարական կրթություն՝ ԿՈՄՊԱՍ գործիքի միջոցով
- Երիտասարդների ներգրավվածությունը ԻՄՓԱՔԹ, ՍՔԱՅ և Բանավեճի ակումբներում
- Ազգային և հեռուստատեսային բանավեճերի կազմակերպում՝ այդ թվում նաև որոշում կայացնողների հետ
- Աշակերտական խորհուրդների հզորացում
- Կրթության և աշխատունակության ոլորտում առնվազն երկու ՇՊ ջանքերի խթանում
- Երիտասարդական հարթակների կազմակերպում (ԼԱՄՊ / youthArise)
- Գործընկեր վեց ՔՀԿ-ների հզորացում՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման՝ նաև եկամտաբեր Ծրագիրի նպատակն է հզորացնել երիտասարդներին՝ բարձրացնելով նրանց՝ որպես ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությունը իրենց համայնքներում։

Ծրագրի շրջանակներում մենք նաև կհզորացնենք երիտասարդական ՔՀԿ-ներին, որը կապահովի նրանց կայուն գործունեությունը ծրագրի ավարտից հետո։ Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները՝

- Երիտասարդների քաղաքացիական և ժողովրդավարական կրթություն՝ ԿՈՄՊԱՍ գործիքի միջոցով
- Երիտասարդների ներգրավվածությունը ԻՄՓԱՔԹ, ՍՔԱՅ և Բանավեճի ակումբներում
- Ազգային և հեռուստատեսային բանավեճերի կազմակերպում՝ այդ թվում նաև որոշում կայացնողների հետ
- Աշակերտական խորհուրդների հզորացում
- Կրթության և աշխատունակության ոլորտում առնվազն երկու ՇՊ ջանքերի խթանում
- Երիտասարդական հարթակների կազմակերպում (ԼԱՄՊ / youthArise)
- Գործընկեր վեց ՔՀԿ-ների հզորացում՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման՝ նաև եկամտաբեր Ծրագիրի նպատակն է հզորացնել երիտասարդներին՝ բարձրացնելով նրանց՝ որպես ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությունը իրենց համայնքներում։

Ծրագրի շրջանակներում մենք նաև կհզորացնենք երիտասարդական ՔՀԿ-ներին, որը կապահովի նրանց կայուն գործունեությունը ծրագրի ավարտից հետո։ Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ գործողությունները՝

- Երիտասարդների քաղաքացիական և ժողովրդավարական կրթություն՝ ԿՈՄՊԱՍ գործիքի միջոցով
- Երիտասարդների ներգրավվածությունը ԻՄՓԱՔԹ, ՍՔԱՅ և Բանավեճի ակումբներում
- Ազգային և հեռուստատեսային բանավեճերի կազմակերպում՝ այդ թվում նաև որոշում կայացնողների հետ
- Աշակերտական խորհուրդների հզորացում
- Կրթության և աշխատունակության ոլորտում առնվազն երկու ՇՊ ջանքերի խթանում
- Երիտասարդական հարթակների կազմակերպում (ԼԱՄՊ / youthArise)
- Գործընկեր վեց ՔՀԿ-ների հզորացում՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման՝ նաև եկամտաբեր
Հատուկ նպատակներ
Արդյունք 1՝ Ավելի ուժեղ՝ քաղաքականության մեջ ներգրավված երիտասարդներ
Արդյունք 2՝ Ավելի ուժեղ՝իրենց համայնքներում ակտիվ մասնակցից երիտասարդական ՔՀԿ-ներ՝
Ակնկալվող արդյունքներ
- Համայնքների երիտասարդներ, ովքեր որպես ակտիվ քաղաքացիներ կարող են ներդրում ունենալ իրենց համայնքի զարգացման գործում
- Ավելի ուժեղ երիտասարդական ՔՀԿ-ներ, որոնք կարող են ակտիվ մասնակցել իրենց համայնքների զարգացմանը։
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդական մասնակցություն և առաջնորդություն
Թեմա:
Երիտասարդություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.03.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
28.02.2023
Իրականացնող կազմակերպություն:
World Vision Germany
Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022