ԵՄ-ն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության. Միասին ընդդեմ գենդերային կարծատիպերի և բռնության

Նկարագրություն
«ԵՄ-ն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության» ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ամրապնդել կանանց ու տղամարդկանց հավասար իրավունքներն ու հնարավորությունները՝ կանանց ու տղամարդկանց դերերի հանրային ընկալումները փոխելու, գենդերային կարծրատիպերը հաղթահարելու և երեխաների խնամքի ու կենցաղային պարտականությունների իրականացման մեջ տղամարդկանց մասնակցությունը մեծացնելու միջոցով։
Հատուկ նպատակներ
- Փոխել գենդերային կարծրատիպերի և ընտանիքում կանանց ու տղամարդկանց դերի շուրջ ընկալումները՝ այդպիսով մարտահրավեր նետելով կանանց իրավունքներն ու հնարավորությունները սահմանափակող նահապետական նորմերին․
- Ավելացնել տղամարդկանց ներգրավվածությունը տնային և խնամքի պարտականություններում և մեծացնել նրանց մասնակցությունը ակտիվ հայրություն խթանող ծրագրերին․
- Խթանել կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց հետ աշխատող ծրագրերում լավագույն փորձի ներդրումը և բարելավել կանխարգելիչ միջոցառումները։
Ակնկալվող արդյունքներ
- Գենդերային կարծրատիպերին մարտահրավեր նետելու լավագույն ուղիների ուսումնասիրություն` ավելի լավ հասկանալու համար, թե վարքագծի փոփոխության հասնելու որ մոտեցումներն են առավել հաջող․
- Կանանց և աղջիկների նկատմամբ գենդերային կարծրատիպերի և խտրական գործելակերպի դեմ պայքարին ուղղված իրազեկման և շահերի պաշտպանության նորարարական արշավների մեկնարկ․
- Դրամաշնորհներ տրամադրում ՔՀԿ-ներին՝ գենդերային կարծրատիպերի դեմ պայքարի միջոցով կանանց համար հնարավորությունների բարելավմանն ուղղված մի շարք հատուկ միջոցառումների իրականացման համար․
- Աշխատանք տեղական առողջապահական հաստատությունների հետ՝ նախածննդյան խնամքի գործընթացում տղամարդկանց ներգրավվածությունն ավելացնելու համար, ինչպես նաև ցանցերի ստեղծում, որտեղ հայրիկները կկարողանան օգուտ քաղել փոխադարձ փոխանակումից․
- Ծնողական արձակուրդի լավագույն պրակտիկաների ներդրման ջատագովություն՝ երեխաների դաստիարակությամբ և խնամքով զբաղվող տղամարդկանց թվի ավելացման համար․
- Հնարավոր հանցագործների հետ աշխատելու վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում՝ կանանց նկատմամբ բռնությունը մինչև դրա տեղի ունենալը կանխելու համար․
- Տեխնիկական աջակցության ցուցաբերում կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրած անձնաց հետ աշխատող հաստատություններին՝ ապացույցների վրա հիմնված վաղ կանխարգելման նորարարական մոդելների ինտեգրման ուղղությամբ:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ, Ներառականություն
Թեմա:
Կանայք, Մարդու իրավունքներ
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.03.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
30.06.2023
Իրականացնող կազմակերպություն:
UN Women, UNFPA
ԵՄ ֆինանսավորման գումարը՝ եվրոյով:
€7 500 000
ԵՄ ծրագրի համարը:
412-563
Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022