Skip to main content

Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում և Վրաստանում

Նկարագրություն
Ծրագիրն ուղղված է երիտասարդների շրջանում նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը, ինչպես նաև նոր հնարավորությունների ստեղծմանը, ինչը նպաստելու է սոցիալական էկոհամակարգի ամրապնդմանը, ինչպես նաև ՍՁ ոլորտում հավասար
հնարավորությունների ստեղծմանը: Հայաստանում՝ ծրագրի տևողությունը 28 ամիս է: Ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանում և Վրաստանում սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում երիտասարդության (18-30 տարեկան) ձեռնարկատիրական ներուժի ամրապնդումն է՝ նվազեցնելով անհավասարությունը, նպաստելով երիտասարդության միավորմանը և ներգրավմանը:
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանում և Վրաստանում սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում երիտասարդության (18-30 տարեկան) ձեռնարկատիրական ներուժի ամրապնդումն է՝ նվազեցնելով անհավասարությունը, նպաստելով երիտասարդության միավորմանը և ներգրավմանը:
Ակնկալվող արդյունքներ
-Սոցիալական ձեռնարկատիրության բնագավառում երիտասարդների կարողության զարգացում (հմտություն, գիտելիք և կարողություն):
-Երիտասարդ սոցիալական ձեռնարկատերերի համար ավելի հասանելի դարձնել ֆինանսական և բիզնես կառույցները, համագործակցության ցանցերը և ոլորտի շուկայի կարևոր դերակատարները:
-Հայաստանում և Վրաստանում երիտասարդ սոցիալ ձեռնարկատերերի համար էկոհամակարգի հզորացում:
Project documents
Beneficiaries
Forum on Social Entrepreneurship in Armenia
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
Final Video of the SEAG project
SE NutsART
SE 'Caucasian Adventures'
SE 'Kodala'
SE 'Knowledge Café'
SE 'Gariseli'
SE Orbis Bude
SE 'Youth Education, Employment and Labor Migration Prevention Center'
SE 'Atelier Julia'
SE "STEPS"
SE "Adigeni Collection Center"
SE "Cafune"
SE "Eco- Life"
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդություն (ձեռներեցություն և հմտությունների զարգացում)
Թեմա:
Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Վրաստան
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
06.01.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
05.10.2022
ԵՄ ծրագրի համարը:
412-387