Սոցիալական ձեռներեցության էկոհամակարգի զարգացում՝ սահմանային գյուղերում կանաչ առաջընթացի համար

Նկարագրություն
«Սոցիալական ձեռներեցության էկոհամակարգի զարգացում՝ սահմանային գյուղերում կանաչ առաջընթացի համար» (Սիդ) ծրագիրը խրախուսում է Հայաստանի և Վրաստանի անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երիտասարդների աշխատանքի անցմանը՝ նրանց մոտ զարգացնելով Սոցիալական ձեռներեցության և Կանաչ նորարարության վերաբերյալ հմտություններ։ Գործողությունը խրախուսում է հատկապես թիրախային շրջանների խոցելի խմբերին, որպեսզի նրանք գտնեն նորարարական լուծումներ՝ նպաստելու համար կանաչ առաջընթացին և բարձրացնելու իրենց մասնագիտական գործունեության վերաբերյալ սոցիալական ազդեցությունը։
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է զարգացնել տարածաշրջանի երիտասարդների ձեռնարկատիրական ներուժը սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում՝ նպատակ ունենալով աջակցել սոցիալական համախմբվածությանը, աշխատանքի հնարավորություների ստեղծմանը և հասարակական գործընթացներում ներգրավվածությանը, ինչպես նաև անհավասարությունների նվազեցմանը։
Գործողության հատուկ նպատակն է` Հայաստանում և Վրաստանում նպաստել երիտասարդության աշխատունակությանը կարողությունների ձևավորման միջոցով, խթանել ենթաօրենսդրական, ազգային և միջսահմանային համագործակցությանը, ինչպես նաև դարձնել սոցիալական ձեռներեցությունը (ՍՁ) և կանաչ նորարարությունը որպես սոցիալական վերափոխման գործիքներ՝ բարենպաստ էկոհամակարգերի ստեղծելու համար:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվի ազգային, ենթազգային և միջսահմանային բազմաշահառու հարթակներ՝ խրախուսելու համար երիտասարդական սոցիալական ձեռներեցության գործողությունները և խթանելու համար քաղաքական երկխոսություն՝ ՍՁ-ի զարգացման միջավայր ստեղծելու համար։ Ի հավելումն՝ Սիդ ծրագիրը կմշակի կրթական նյութեր և ծրագրեր՝ հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահելով կանաչ նորարարությունը և դրա զարգացումը, որպեսզի զարգացնի Հայաստանի և Վրաստանի անբարենպաստ պայմաններում գտնվող երիտասարդների կարողությունները։ Դրանից բացի, ծրագիրը նպատակ ունի օժանդակել սոցիալական ձեռներեցության և կանաչ նորարարության ոլորտի առնվազն 20 նոր նախագծերի, որոնք կիրականացվեն թիրախային շրջաններում:
Սիդ ծրագիրը կիրականացնի առնվազն 3 համատեղ անդրսահմանային գործողություններ, ինչպես նաև կապ և տեսանելիություն ապահովող գործողություններ, կրթական արշավներ`սոցիալական ձեռներեցության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման համար:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդություն (ձեռներեցություն և հմտությունների զարգացում), Քաղաքացիական հասարակություն
Թեմա:
Երիտասարդություն, Քաղաքացիական հասարակություն, Զբաղվածություն
EaP Countries:
Հայաստան, Վրաստան
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
19.12.2019
Ավարտի ամսաթիվ:
19.04.2023
Իրականացնող կազմակերպություն:
CENN, Green Lane (AM), Kakheti Regional Development Foundation (KRDF)
Կայքէջ:
www.cenn.org
ԵՄ ծրագրի համարը:
412-395
Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022