Skip to main content

Արևելյան գործընկերության եվրոպական դպրոց Վրաստանում

Նկարագրություն
The vision for a European School for the Eastern Partnership is to offer quality education to pupils from partner countries, increasing opportunities, fostering co-operation and fundamental values, and promoting a better understanding of the EU. In the pilot phase, the project establishes a partnership with an existing school in Tbilisi, offering scholarships to students from the six Eastern partner countries for an IB Diploma Programme with a focus on European Studies.
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի ընդհանուր նպատակը բարձրակարգ միջազգային կրթության խթանումն է Արևելյան հարևանության տարածաշրջանում:

Ծրագրի հատուկ նպատակը եվրոպական ուսումնասիրությունների ուղղվածությամբ միջազգային բակալավրի (ՄԲ) դիպլոմի համար արժանիքների վրա հիմնված կրթաթոշակային ծրագրի գործարկումն է՝ Թբիլիսիում (Վրաստան) տեղակայված ՄԲ գործընկեր դպրոցի միջոցով, որի դռները բաց են ԵՄ արևելյան հարևան բոլոր վեց երկրների աշակերտների համար։
Ակնկալվող արդյունքներ
Այս առաջին փորձնական փուլի հիմնական գործողություններն են.
• Թբիլիսիում գործող միջազգային դպրոցի (Նոր դպրոց, Վրաստան) հետ գործընկերության հաստատում՝ Վրաստանի կառավարության հավանությամբ․
• Միջազգային բակալավրիատի ուսումնական ծրագրի հարմարեցում` եվրոպական ուսումնասիրությունների հատուկ տարրեր ներառելու համար: Հարմարեցումը կիրականացվի ՄԲ խորհրդի ղեկավարությամբ և Եվրոպական դպրոցների գլխավոր քարտուղարի աջակցությամբ․
• Ուսումնական ամբողջ շրջափուլի համար կրթաթոշակային սխեմայի մշակում և կառավարում՝ տարեկան մինչև 30 նոր ուսանողների համար․
• Ուսուցիչների վերապատրաստում՝ մասնագիտացված ուսումնական ծրագրի մատուցման նախապատրաստումն ապահովելու համար․
• Աշակետների համար վիզային աջակցության, շարժունակության և անվտանգության ապահովում․
• Ծրագրի երկրորդ փուլի իրագործելիության ուսումնասիրություն, որով նախատեսվում է գործողությունները տեղափոխել ամբողջությամբ Եվրոպական դպրոցների վրա հիմնված ուսուցման ծրագրով նորակառույց դպրոց:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդական մասնակցություն և առաջնորդություն
Թեմա:
Կրթություն, Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
13.11.2017
Ավարտի ամսաթիվ:
30.09.2024
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
395-929