Skip to main content

Ամրապնդելով միջոլորտային համագործակցություն երիտասարդների ձեռներկատիրական կրթության համար Հարավային Կովկասում.

Նկարագրություն
Ելնելով ԵՄ ռազմավարական հրահանգներից և հարևան երկրներում վերջին քաղաքական զարգացումներից, շատ կարևոր է ներդրումներ կատարել երիտասարդության շրջանում: Այս առաջնահերթությունն ընդգծվում է ԵՄ Խորհրդի Եզրակացություններում «Երիտասարդությունը արտաքին գործողություններում», որը ջատագովում է ավելի ուժեղ, ավելի օրինական, խաղաղ և ժողովրդավարական հասարակությունների ստեղծմանը: Այնուամենայնիվ, մեր առանցքային տարածաշրջանում՝ Հարավային Կովկասում, բազմաթիվ երիտասարդներ բախվում են էական խոչընդոտների: Դրանք ներառում են սահմանափակ աշխատատեղերի հնարավորությունները, որոնք նպաստում են քաղաքական և հասարակական գործունեության մեջ ներգրավվածության նվազմանը, հմուտ մարդկանց արտագաղթի ավելացմանը և ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների անորոշ հեռանկարներին:

Գործընկերությունն անդրադառնում է այս մարտահրավերներին՝ ընդգծելով փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) էական դերը տնտեսության մեջ, ձեռնարկատիրական կրթության բարձրացման անհրաժեշտությունը և կրթական արդյունքները աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանեցնելու կարևորությունը:
Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդների զբաղվածությունը և զարգացնել ձեռնարկատիրական հմտությունները, գիտելիքները և վերաբերմունքը ձեռներեցության համապարփակ կրթական ծրագրի միջոցով: Այս ծրագիրը ներառում է մենթորություն և գործնական փորձառություններ, ինչպիսիք են կրթական ճամբարները և պրակտիկաները, մասնավորապես այն երիտասարդների համար, ովքեր ներառված չեն կրթական կամ աշխատանքային գործընթացներում՝ միաժամանակ խթանելով ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունները:

Ակնկլավում է, որ երիտասարդներին անհրաժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ փխանցելով՝ կնվազի երիտասարդության շրջանում գործազրկությունը, որը հնարավորություն կտա նրանց ավելի ակտիվորեն դերակատարում ունենալ հասարակական ու տնտեսական կյանքում։
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ամրապնդել երիտասարդների ձեռներեցության կրթության որակը և ճանաչումը Հարավային Կովկասում երիտասարդների աշխատունակության, հատկապես երիտասարդների ձեռներեցության համար բազմակողմ միջոլորտային համագործակցության միջոցով: Ըստ այդմ, նախագիծը ենթադրում է հետևյալ նպատակները.

1. Ամրապնդել բազմաշահառու միջոլորտային համագործակցությունը պետական ​​իշխանությունների, ՔՀԿ-ների և մասնավոր հատվածի միջև ձեռնարկատիրական կրթության համար: Այն կստեղծվի տեղական և անդրազգային գործընկերությունների միջոցով՝ հեշտացնելու երկխոսությունն ու համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում և նպաստելու Ծրագրի իրականացմանը:

2. Նպաստել երիտասարդների շրջանում ձեռնարկատիրական ներգրավմանը և ձեռնարկատիրական կրթությանը: Նպատակն է թարմացնել ձեռնարկատիրական կրթությունը, մշակել և փորձարկել բարձրորակ, համակցված ձեռնարկատիրականն կրթական ծրագիր, որը կօգտագործի մասնավոր հատվածի փորձը և կխթանի կրթական համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության և գործարար համայնքի միջև: Ծրագրի նպատակն է ստեղծել 8-շաբաթյա կրթական ծրագիր, 9 կրթական ճամբարներ և 3 ազգային մրցույթներ՝ 3 երկրների մասնակիցների լավագույն ձեռնարկատիրական գաղափարներով եզրափակիչ միջազգային մրցույթով:

3. Ստեղծել պրակտիկայի առցանց համայնք՝ հեշտացնելու գիտելիքների շարունակական փոխանակումը և ցանցային կապը և խթանելու լավագույն փորձը երիտասարդների ձեռնարկատիրական կրթության ոլորտում:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագրի և դրա հետ կապված ձեռներեցության կրթական նախաձեռնությունների իրականացման ընթացքում մենք ակնկալում ենք հետևյալ ազդեցությունը մեր թիրախային խմբերի վրա.

- Երիտասարդների ներգրավվածության և ձեռնարկատիրական հմտությունների բարձրացում. 168 երիտասարդներ կմասնակցեն ձեռներեցության կրթական ծրագրին՝ ձեռք բերելով հիմնական հմտություններ, գիտելիքներ և կձևավորեն համապատասխան վարքագիծ, որոնք անհրաժեշտ են իրենց ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունները սկսելու և պահպանելու և զբաղվածության ավելի լավ հեռանկարներ ունենալու համար:
- Նոր և համապարփակ կրթական ռեսուրս. Ծրագրի հաղորդակցման ուղիների միջոցով կմշակվեն և հասանելի կլինեն նոր ուսումնական նյութեր, ներառյալ ուսումնական ձեռնարկներ: Այս ռեսուրսները կօգնեն շահագրգիռ կողմերին արդյունավետ կերպով կրկնօրինակել և հարմարեցնել երիտասարդական ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունները:
- Համայնքի կայուն ներգրավվածություն. Պրակտիկայի առցանց համայնքը կգործի առնվազն երկու տարի՝ ծրագրի ավարտից հետո՝ նպաստելով շահագրգիռ կողմերի շարունակական ներգրավմանը և ռեսուրսների փոխանակմանը:
- Նոր գործընկերությունների հաստատում. կստեղծվեն 15 նոր տեղական և միջազգային մասնավոր-պետական ​​գործընկերություններ՝ ամրապնդելով ինչպես միջազգային, այնպես էլ տարածաշրջանային համագործակցությունը:

Երիտասարդների հասարակական մասնակցության բարձրացում. զգալի կբարձրանա երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը իրենց տեղական և ազգային համայնքների սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդություն (ձեռներեցություն և հմտությունների զարգացում)
Թեմա:
Բիզնես, Քաղաքացիական հասարակություն, Արևելյան գործընկերություն, Կրթություն, Հմտություններ, Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2024
Ավարտի ամսաթիվ:
30.06.2025
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
ENI/2021/423-431-01-0010