Skip to main content

Երիտասարդների ներգրավում և հզորացում

Նկարագրություն
Երիտասարդությունը վճռորոշ դեր է խաղում ավելի ուժեղ, խաղաղ և ժողովրդավարական հասարակություններ կառուցելու գործում: Հաշվի առնելով երիտասարդների էական դերը որպես փոփոխության շարժիչ ուժ՝ նրանք անփոխարինելի ներդրում ունեն ԵՄ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում:

Երիտասարդների ներգրավումը և հզորացումը EU4Youth ծրագրի բաղադրիչ՝ EU4Youth IV-րդ փուլի, հիմնական ուղղվածությունն է:

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի երիտասարդներին ակտիվորեն ներգրավել քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում: Այն առաջարկում է ուսուցման հնարավորություններ վեց երկրների երիտասարդության ոլորտի հիմնական մասնակիցներին: Բացի այդ, այն խթանում է համագործակցությունը, գիտելիքների փոխանակումը և համատեղ ուսուցումը ԱլԳ տարածաշրջանի պետական և ոչ պետական հաստատությունների և Եվրոպական միության նրանց գործընկերների միջև:Հատուկ նպատակներ
Այս նախաձեռնության հիմնական նպատակն է ուժեղացնել Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) տարածաշրջանի երիտասարդների ազդեցությունը քաղաքականության մշակման գործընթացներում:
1. Ընդլայնել երիտասարդական կազմակերպությունների և հանրային կառույցների կարողությունները՝ համատեղ իրականացնելու ավելի մասնակցային քաղաքականության երկխոսություն ԱլԳ երկրներ ազգային և ենթազգային մակարդակներում:
2. Բարելավել աշխատանքների որակը ԱլԳ տարածաշրջանի հեռավոր, պակաս բարենպաստ և հակամարտություններից տուժած շրջաններից ավելի շատ երիտասարդների ներգրավման համար:
3. Ամրապնդել ԱլԳ տարածաշրջանի երիտասարդական խորհուրդների և երիտասարդական կազմակերպությունների կարողությունները՝ իրականացնելու իրենց մանդատը և հնարավորություն տալ նրանց նախագծել և իրականացնել նորարարական երիտասարդական ծրագրեր:
4. Զարգացնել երիտասարդական նախարարությունների, երիտասարդական բաժինների, գործակալությունների և համապատասխան այլ պետական հաստատությունների անձնակազմի կարողությունները՝ նրանց վերապատրաստելով, թե ինչպես ներգրավել երիտասարդությանը քաղաքականության մշակման գործընթացներում և ինչպես մշակել ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականություն:
5. Տրամադրել փոքր դրամաշնորհներ, խթանել պետական և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը, տրամադրել ֆինանսավորում տեղեկատվական հանդիպումների, դասընթացների, մոնիտորինգի, գնահատման, հետազոտական և գործընկերության զարգացման ծրագրերի համար:
Ակնկալվող արդյունքներ

1. ԱլԳ տարածաշրջանի երիտասարդական խորհուրդների և երիտասարդական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում:
2. Քաղաքականության մշակման գործընթացում երիտասարդների մասնակցության արդյունավետ փորձի կիրառում:
3. Երիտասարդական ծրագրերի նախագծման և իրականացման որակի ու արդյունավետության բարելավում և ազդեցիկ արդյունքների ձեռքբերում:
4. Երիտասարդական կազմակերպությունների կողմից փորձնական ծրագրերի իրականացում ԱլԳ տարածաշրջանի ենթազգային մակարդակում՝ կենտրոնանալով նորարարական փորձի վրա երեք ոլորտներում՝ կլիմայի փոփոխություն, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող երիտասարդների ներգրավում, և թեմաներ, որոնք վերաբերում են յուրաքանչյուր երկրի կոնկրետ համատեքստին:
5. Ազգային և ԱլԳ մակարդակներում երիտասարդների միջև համագործակցության, գաղափարների փոխանակման և փոխադարձ ուսուցման խթանում:
Ծրագրի քարտեզ
EU4Youth: Youth Engagement and Empowerment
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն, Երկխոսություն, Արևելյան գործընկերություն, Կրթություն, Լավ կառավարում, Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.04.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2025
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
27928