Skip to main content

PGG III. Հավասարության և ոչ խտրականության խթանում. դեպի ավելի ճկուն և ներառական հասարակություններ

Նկարագրություն
Տարածաշրջանային ծրագիրը նպատակ ունի համախմբել իրավահավասարության և ոչ խտրականության ոլորտում հաստատությունների հետ հաստատված գործընկերությունը և հետևել ընթացիկ գործընթացներին, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ շրջանակների ներդաշնակեցմանը եվրոպական չափանիշներին:
Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման» համատեղ ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում: Ծրագիրը հիմնվում է Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման առաջին՝ 2015-2018 և երկրորդ՝ 2019-2023 փուլերի հավասարության խթանման և հակախտրականության ոլորտում արձանագրած արդյունքների հիման վրա։
Հատուկ նպատակներ
Ծրագիրը կբարելավի Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում խտրականության, ատելության, ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի մեխանիզմների իրականացումը՝ եվրոպական չափանիշներին և լավագույն փորձին համապատասխան․
1. Ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման բարելավում՝ տրամադրելով լրացուցիչ տեխնիկական աջակցություն այս հարցում՝ համաձայն Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովի (ECRI) համապատասխան առաջարկությունների և ատելության խոսքի դեմ պայքարի վերաբերյալ հանձնարարականի CM/Rec(2022)16:
2. Ատելության և ռասիզմի դեմ արձագանքի ուժեղացում իրավահավասարության և իրավապահ մարմինների կողմից:
3. Աշխատանք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, երիտասարդ եվրոպացի դեսպանների և այլ երիտասարդ ակտիվիստների հետ, որոնք ներգրավված են և օգտվում են ԵՄ տարբեր համապատասխան ծրագրերից՝ նրանց տրամադրելու գիտելիքներ և գործիքներ, որոնք վերաբերում են ատելության և ռասիզմի ձևերին՝ նպատակ ունենալով խթանել հավասարությունն ու բազմազանությունը զոհերի և երիտասարդության համար նախատեսված գործողությունների միջոցով:
Ակնկալվող արդյունքներ
1. Բարելավել Արևելյան գործընկերության երկրներում խտրականության, ատելության, ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի մեխանիզմների գործունեությունը՝ եվրոպական չափանիշներին և լավագույն փորձին համապատասխան:
2. Ամրապնդել քաղաքականություն մշակողների, մագիստրատների և իրավապահ մարմինների գիտելիքներն ու հմտությունները ատելության և դրա հետ կապված կողմնակալության դրդապատճառների մասին տվյալների հավաքագրման վերաբերյալ:
3. Բարձրացնել կառավարությունների, իրավահավասարության մարմինների և ոստիկանության վարչակազմերի տարբեր հասարակություններում գործելու և ռասիզմին և անհանդուրժողականությանը արձագանքելու կարողությունները՝ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան:
4. Բարձրացնել ոչ պետական շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածությունը իրավահավասարության և հասարակությունների վրա ատելության վնասակար հետևանքների մասին:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն, Արևելյան գործընկերություն, Կրթություն, Մարդու իրավունքներ, Արդարադատություն, Կանայք, Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.03.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
26.02.2026
ԵՄ ծրագրի համարը:
441-959