Skip to main content

PGG III. Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում տնտեսական հանցագործության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի միջոցառումների հզորացում

Նկարագրություն
Տարածաժրջանային ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ճանապարհին խոչընդոտների վերացմանը՝ ամրապնդելով տարածաշրջանում համագործակցությունը պայքարելով կոռուպցիայի, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆիանսավորման դեմ Արևելյան գործընկերության երկրներում:
Կարևորվելու են միջազգային չափանիշներն ու լավ փորձը: Այս ծրագրի միջոցով տրամադրվում է հարթակ՝ նպաստելու ԵՄ մակարդակով մշակված չափանիշների և լավագույն փորձի, ուղեցույցների և ուղղորդող փաստաթղթերի արդյունավետ կիրառմանը, որոնք ուղղված են կոնկրետ միջոցառումների իրականացմանը (փողերի լվացման ՓԼ/ահաբեկչության ֆինանսավորման ԱՖ կանխարգելման ոլորտում, բայց նաև նպատակաուղղված պատժամիջոցների համար) Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի իշխանությունների կողմից, և հատկապես մասնավոր հատվածի հետ նրանց փոխգործակցության մեջ:
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի նպատակներն են Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի համապատասխան հաստատությունների կարողությունների հզորացումը՝ արդյունավետորեն պայքարելու կոռուպցիայի, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ՝ կիրառելով միջազգային չափանիշներ, հիմնվելով տարածաշրջանային լավագույն փորձի վրա, ներգրավելով ծրագրի շահառու կողմերին և ընդլայնելով համագործակցությունը:

Ծրագիրն ունի հետևյալ հատուկ նպատակները.

1. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում՝ կիրառելու արդյունավետ միջոցներ՝ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը և դրա դեմ պայքարին:
2. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ուժեղացում՝ արդյունավետ միջոցներ կիրառելու՝ ուղղված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելմանը և դրանց դեմ պայքարին ու նպատակային պատժամիջոցների կիրառմանը:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ակնկալվող արդյունքներ․

1. Մշակել ռազմավարական մոտեցում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար:
2. Ամրապնդել հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետ կիրառման կարողությունները մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ:
3. Ուժեղացնել իրավապահների և դատական համակարգի արձագանքը կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններին:
4. Ընդլայնել ոլորտային փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման ըմբռնումը և կառավարումը:
5. Ամրապնդել օրենսդրական շրջանակները և համագործակցությունը ակտիվների հետագծման և հանցագործությունից ստացված եկամուտների բռնագրավման գործում:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Կոռուպցիայի դեմ պայքար, Արևելյան գործընկերություն, Լավ կառավարում
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.03.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
28.02.2026
ԵՄ ծրագրի համարը:
441-959