Skip to main content

«Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր», Փուլ II

Նկարագրություն
Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքները, ներառյալ գծերը, շարժակազմը, էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգը, էլեկտրամատակարարումը, ազդանշանային համակարգը, հեռահաղորդակցությունը, էլե կտրամեխանիկական կայանքները, պահեստները և արտադրամասերը, գործում են 1981 թվականից՝ գրեթե առանց կապիտալ վերանորոգման: Իրականացվել են միայն ընթացիկ տեխսպասարկման աշխատանքներ, ինչի հետևանքով մետրոպոլիտենի ենթա կառուցվածքները զգալիորեն վատթարացել են: Այնուամենայնիվ, մետրոպոլիտենի համակարգի ամենալուրջ խնդիրներից է նաև վազորդային թունելներ ստորգետնյա ջրերի ներթափանցումը։
2010թ.-ի մարտին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) ՀՀ կառավարության հետ ստորագրեցին 5 մլն եվրո վարկային համաձայնագիր Երևանի մետրոյի վերակառուցման ծրագրի փուլ 1-ի համար։ Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) և Եվրամիության Հարևանության Ներդրումային Գործիքը (ԵՄ ՀՆԳ) իր հերթին յուրաքանչյուրը հատկացրեցին 5 միլիոն եվրո վարկ և դրամաշնորհ համապատասխանաբար։ ՎԶԵԲ-ը նաև միջոցներ տրամադրեց («տեխնիկական աջակցության ֆոնդ» դրամաշնորհ»), որը ներառում էր խորհրդատուի ֆինանսավորումը։
Երևանի մետրոյի վերակառուցման ծրագրի Փուլ I-ը /ավարտված է/ և Փուլ II-ը, որոնք, ինչպես նշվեց, ֆինանսավորվում են նաև ԵՆԲ և ԵՄ ՀՆԳ կողմից, չափազանց կարևոր են եղել Երևանի մետրոյի անհապաղ կարիքները հոգալու՝ նրա ենթա կառուցվածքները վթարային տեխնիկական իրավիճակից հանելու համար։
Երևանի մետրոյի վերակառուցման ծրագրի Փուլ II-ի ֆինանսավորման համաձայնագիրը ՎԶԵԲ-ի հետ ստորագրվել է 2013թ․-ի մայիսի 10-ին (ՀՀ կառավարության հետ ի դեմ Ֆինանսների նախարարության), 2013թ.-ի օգոստոսի 22-ին ԵՆԲ-ի և 2014թ.-ի օգոստոսի 22-ին ԵՄ ՀՆԳ-ի հետ։
Հատուկ նպատակներ
Նախագիծը կապահովի Երևանի մետրոպոլիտենի համակարգի հիմնանորոգում։ Այն կբարելավի հանրային առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները, որոնք նույնականցվել են I փուլի տեխնիկական աուդիտի ժամանակ, ներառյալ ջրի ներթափանցումը մետրոյի թունելներ, հակահրդեհային սարքավորումներ և աշխատանքի անվտանգություն (վագոնների լվացման սարքավորումներ և մեքենավարների վարժասարք): Ծրագիրը կբարելավի
Երևանի բնակիչների առօրյա կյանքը՝ ավելի լավ ենթակառուցվածքների ապահովման միջոցով,սովորական մարդկանց բարեկեցության վրա անմիջական ազդեցությամբ:
Այն նաև կհամապատասխանի Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության պահանջներին և Եվրոպական ներդրումային բանկի (EIB)
Բնապահպանական և սոցիալական սկզբունքներին և ստանդարտներին։ Մասնավորապես,կնվազեցնի հրդեհային ռիսկի ներկա մակարդակը և լրացուցիչ անվտանգությունը, որը կբարելավի մետրոյի աշխատակիցների և ուղևորների պաշտպանությունը երկրորդ փուլի շրջանակներում ֆինանսավորվելիք միջոցառումների միջոցով։
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագիրը կհանգեցնի մետրոպոլիտենի գծային տնտեսության շահագործման անվտանգության և հարմարավետության բարելավմանը:
Ֆիզիկական ներդրումների արդյունքում ձեռք բերված արդյունքներից բացի, Ծրագիրը թիրախավորելու է հետևյալը՝
Բարելավված շուկայական համակարգի ներմուծում, ծրագիրը կաջակցի Երևան քաղաքին ունենալ հավասարակշռված շուկայական համակարգ, կարգավորելով դաշտը և աստիճանաբար բերելով քաղաքային տրանսպորտի սպասարկման կազմակերպման որակի նոր մակարդակի ապահովման:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Շրջակա միջավայր, Տրանսպորտ, Առողջապահություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
22.08.2014
Ավարտի ամսաթիվ:
30.08.2024
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.facebook.com/yermetro?mibextid=LQQJ4d
ԵՄ ծրագրի համարը:
346-783