Skip to main content

ԵՄ-ն Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի համար

Նկարագրություն
Ծրագիրը ԵՄ գործողությունների «EU4Energy Efficiency and Environment» և «Հարավային Կովկասում գյուղական կայուն զարգացման համար բնական ռեսուրսների կառավարում և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանում» (ECOserve) ծրագրի մի մասն է, որը պատվիրված է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության (BMZ) կողմից և իրականացվում է Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-ի կողմից։
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի նպատակը. Համայնքները և տնային տնտեսությունները ավելի լավ հասանելիություն ունեն էներգաարդյունավետության և կայուն էներգետիկ լուծումների համար՝ դրանով իսկ նպաստելով գյուղական բնակչության էներգետիկ անվտանգության բարելավմանը և բնական ռեսուրսների պահպանմանը:
Ծրագիրը նպաստում է ԵՄ Գործողության ընդհանուր նպատակին, որն է՝ բարելավել էներգաարդյունավետությունը և բարձրացնել շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն ու ճկունությունը:
Ակնկալվող արդյունքներ
• Խոցելի, ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններում խթանվում է պինդ կենսազանգվածի վառելիքի վրա հիմնված տեղական արտադրության էներգաարդյունավետ վառարանների օգտագործումը:
• Տեղացի արհեստավորները, արտադրողները կամ համապատասխան կազմակերպությունները վերապատրաստվում են էներգաարդյունավետ ջեռուցման սարքերի արտադրության և շուկայահանման համար, որոնք հիմնված են պինդ կենսազանգվածի վրա:
• Ցուցադրական փորձնական ծրագրերն իրականացվում են ընտրված տնային տնտեսություններում, ներառյալ (մասնակի) ջերմամեկուսացման փորձնական և, հնարավոր է, այլ նորարարական միջոցառումներ՝ հիմնված նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և գնահատումների վրա:
• Խթանում են փոքրածավալ ՎԷ (մինչև 5 ԿՎտ հզորությամբ ՖՎ-ի տեղադրում, արևային ջրատաքացուցիչներ) և/կամ հիմնական ԷԱ միջոցառումները փոքր հասարակական/համայնքային շենքերում:
• Ավելի մեծ մասշտաբի ՎԷ (մոտ 20-25 ԿՎտ կամ ավելի հզորությամբ ՖՎ կայանքներ) և ԷԱ միջոցառումներն աջակցվում են հասարակական/համայնքային շենքերում, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն տեղական բնակչության մեծ մասի վրա, օրինակ՝ 50-ից ավելի շահառու յուրաքանչյուր շենքի համար:
• Լավագույն փորձի փոխանակումը և ԷԱ և ՎԷ մասին իրազեկության բարձրացումը աջակցվում է տեղական համայնքների, մարզերի և ողջ երկրի միջև:
• Ուսումնասիրված են այլընտրանքային կենսազանգվածի գյուղատնտեսական արտադրության և այլընտրանքային կենսազանգվածի վառելիքի խթանման հնարավորությունները:
Ծրագրի քարտեզ
Launch Event
FEASIBILITY STUDY ON CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS TO SERVE BOTH FOR AGRICULTURAL AND ENERGY PURPOSES” PRESENTATION OF REASEARCH RESULTS WORKSHOP_27 July_ANAU
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է
Ենթաոլորտ:
Էներգետիկա և էներգաարդյունավետություն
Թեմա:
Էներգետիկա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
15.01.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
14.11.2024
Սոցիալական ցանցեր: