Skip to main content

Եվրոպական քաղաքականության ըմբռնման ամրապնդում բարձրորակ կրթության միջոցով. Կրթաթոշակային սխեման Արևելյան գործընկերների համար Եվրոպայի քոլեջում, Նատոլին

Նկարագրություն
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել Արևելյան գործընկերության երկրների երիտասարդների Եվրոպական քաղաքականության և կառավարման ըմբռնումը` նպաստելով շահառուների ընդունելությանը Եվրոպական միջառարկայական ուսումնասիրությունների մեկամյա մագիստրոսական ծրագրին, որն առաջարկվում է Եվրոպայի քոլեջի կողմից Նատոլինում 2021-2024 թթ.։

Եվրոպայի քոլեջում սովորելու հնարավորություններ ընձեռելով՝ այս ծրագիրը խրախուսում է երիտասարդներին մասնակցել ժողովրդավարական գործընթացներին, լինել ակտիվ քաղաքացիներ և հաջողության հասնել աշխատաշուկայում:

Արևելյան գործընկերության երկրների երիտասարդները կստանան կրթաթոշակներ Եվրոպայի միջառարկայական ուսումնասիրությունների հետբուհական ծրագրում սովորելու Նատոլինի Եվրոպայի քոլեջում, որը տեղակայված է պատմական բնակավայրում և բնության արգելոցում և ամեն տարի ընդունում է 130 ուսանողների ավելի քան 30 երկրներից:

Ուսումն ուղեկցվում է կարիերայի ուղղորդման և մասնագիտական զարգացման, քաղաքական գործընթացներին մասնակցության, փոփոխություններին հարմարվելու, լեզվական հմտությունների ամրապնդմամբ և ապահովում է համագործակցության կապերի ստեղծում (networking):
Հատուկ նպատակներ
- Fostering active participation of youth in both democratic life and in the labour markets of the Eastern Partnership countries, prioritising disadvantaged youth.
- Contributing to sustainable growth, social cohesion and reduction of inequalities in the Eastern Partnership countries‘ societies.
- Creating conditions conducive to successfully completing the rigorous postgraduate academic programme in European Interdisciplinary Studies offered in English and French by all beneficiaries of the action.
Ակնկալվող արդյունքներ
- EU4Youth կրթաթոշակառուների 75%-ը հաջողությամբ կավարտի Եվրոպական քաղաքականության բարձրորակ կրթությունը Նատոլինի Եվրոպայի քոլեջում (ամբողջական ուսումնական ցիկլ):
- EU4Youth կրթաթոշակային ծրագրի շրջանավարտների առնվազն 60%-ը կնպաստի իր Արևելյան գործընկերության անդամ երկրի հետագա սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործին մինչև 2027 թվականը:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդական մասնակցություն և առաջնորդություն
Թեմա:
Երիտասարդություն, Քաղաքացիական հասարակություն, Մշակույթ, Երկխոսություն, Թվայնացում, Արևելյան գործընկերություն, Կրթություն, Էներգետիկա, Շրջակա միջավայր, Լավ կառավարում, Մարդու իրավունքներ, Զբաղվածություն, Տեղական զարգացում, Կանայք, Հմտություններ, ԶԼՄ-ներ, Քաղաքական հարաբերություններ, Հետազոտություններ և նորարարություններ
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
27.08.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
15.07.2024
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
423-431