Skip to main content

«ՁԳՏՈՒՄ» ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում

Նկարագրություն
«ՁԳՏՈՒՄ» ավելի լավ ապագայի. համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում» (STRIVE) ծրագրի նպատակն է բարելավել հայաստանյան ՔՀԿ-ների դիմակայունությունը, հաշվետվողականությունը, գործունեության կայունությունը և նորարարության կարողությունները։
Ծրագրի արդյունքում հայաստանյան ՔՀԿ-ները կունենան առանցքային դերակատարում հանրային իրազեկման, ժողովրդավարության ամրապնդման և հայաստանյան բնակչության, մասնավորոպես խոցելի խմբերի, կարիքների սպասարկման հարցում։
Հատուկ նպատակներ
1․ ՔՀԿ-ները զարգացնելու են իրենց կազմակերպական կարողությունները ներքին կառավարման, հաշվետվողականության, թափանցիկության, կայունության և կապերի/ցանցերի շուրջ նորարարական մեթոդների կիրառմամբ՝ խոցելի խմբերին որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար։
2․Կառուցվում և ընդլայնվում են մեխանիզմներ, որոնք ՔՀԿ-ներին հնարավորություն են տալիս ներգրավել ընդհանուր արժեքներ կիսող քաղաքացիների, տրամադրել համայնքային ծառայություններ և սովորել գործունեության իրականացման ընթացքում՝ մատուցելով որակյալ ծառայություններ խոցելի խմբերին:

3․ Խորացված համագործակություն և սիներգիա ՔՀԿ-ների և տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև, որը կօգնի դիմակայել քաղաքացիական հասարակության առջև ծառացած համակարգային մարտահրավերներին, խոչընդոտել ապատեղեկատվությանը և ՀՀ-ում ՀԿ ոլորտի նեղացման միտումներին։ Վերջինս իրագործվելու է քաղաքացիների ուժեղ և համահունչ ձայնը լսելի դարձնելու միջոցով՝ նպաստելով և ազդելով հանրային որոշումների կայացմանը:

Ակնկալվող արդյունքներ
Խնդիր 1.1. Զարգացնել ՔՀԿ-ների և զանգվածային սոցիալական ու էկոլոգիական քաղաքացիական խմբերի հմտությունները և կազմակերպչական կարողությունները՝ ներգրավելով վերոհիշյալներին կարողությունների զարգացման նորարարարական գործընթացների մեջ, ինչպես նաև նպաստելով ձեռք բերած գիտելիքների կիրառմանը առօրյա գործունեության և զանգվածային քաղաքացիական նախաձեռնությունների մեջ։
(Թիրախ): 176 ՔՀԿ օգտվում են նորարարական կարողությունների զարգացման, նպատակային ֆինանսական աջակցության հնարավորություններից, և մենթորային ցիկլերից; 24 քաղաքացիական նախաձեռնողական խմբերը օգտվում են ֆինասական աջակցության հնարավորություններից իրենց սոցիալական նորարարական գործունեության իրականացման համար; 250 ոչ ֆորմալ քաղաքացիական խումբ իրականացում են սոցիալական նորարարական ծրագրեր; 1 ՔՀԿ-ների կարիքների և բացերի մասնակցային քարտեզագրում; 1 նոր կրթական OMI ծրագիր; Ոչ-ֆորմալ կրթություն տրամադրող կազմակերպությունների համար դասընթացի ծրագրի մշակում OMI-ի մեջ կարողություների զարգացման նպատակով; ստանդարտ ընթացակարգերի մշակում ՔՀԿ-ի կողմից իրականացվող մենթորային ցիկլերի համար; 1 դասընթացի ծրագիր քաղաքացիական գործողության ուղղվածություն ունեցող սոցաիալան նորարարության համար։
Խնդիր 1.2. Տեղական ՔՀԿ-ների միջոցով արձագանքել խիստ խոցելի վիճակում գտնվող անձանց հրատապ և հիմնական կարիքներին ՝ օգտագործելով արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված ազդեցությունը մեղմելուն հատկացված ֆինանսական միջոցները և կիրառելով «Չվնասել» սկզբունքը։
(Թիրախ: 24 ՔՀԿ օգտվում է ֆինանսական աջակցությունից իրականացնելու համար արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված ազդեցությունը մեղմելու գործողություններ)։

Խնդիր 2.1. ՔՀԿ-ների կողմից մշակել կամավորների ներգրավվման հետևողական ռազմավարություն, մշակելով կամավորականության և հանրային ծառայությունների մանրամասն բնութագիր կամավորների ներգրավվման համար։
(Թիրախ՝ 120 ՔՀԿ մասնակցում են կամավորական սխեմաների մեջ; 1 տպագրված ուղղեցույց ՔՀԿ-ում կամավորականության վերաբերյալ)։

Խնդիր 2.2. Խրախուսել արժեքներ-կիսող քաղաքացիներին (օր․՝ երիտասարդներին և ակտիվ քաղաքացիներին) դառնալ ավելի ներգրավված կամավորականության մեջ տեղական ՔՀԿ-ների տեսանելիության բարձրացման միջոցով, ինչպես նաև՝ առաջնորդության հմտությունների զարգացման միջոցով։
(Թիրախ՝ 400 ՔՀԿ մասնակցում է կամավորականության տոնավաճառներում; 3,600 արժեք- կիսող քաղաքացի ներգրավված է կամավորականության տոնավաճառներում; 360 երիտասարդ օգտվում է առաջնորդության վերաբերյալ դասընթացներից; 6,600 պոտենցիալ կամավորական օգտվում է կամավորականության, ակտիվ քաղաքացիության վերաբերյալ իրազեկումից; 1 ուսումնական ծրագիր երիտասարդ ոչ ֆորմալ կրթություն իրականացնողների համար)

Խնդիր 2.3. Նպաստել Հայաստանի բուհերում քաղաքացիական հասարակության դերի վերաբերյալ կրթական ծրագրի ներդրմանը համոզված լինելու համար, որ երիտասարդ մասնագետների սերունդը տեղեկացված է քաղաքացիական հասարակության մասին։
(Թիրախ՝ Երեք կրթական ծառայություն մատուցող մասնակցում է ակադեմիական դասընթացի մշակման մեջ՝ քաղաքացիական հասարակության դերի վերաբերյալ ապագա երիտասարդ մասնագետների շրջանակում իրազեկման բարձրացման նպատակով։ Սույն դասընթացը կիրականացվի 5 կրթական հաստատությունում ։

Խնդիր 3.1. Բոլոր մակարդակներում խթանել զանազան շահագրգիռ կողմերի միջև միջոլորտային և միջտարածաշրջանային ցանցերի ստեղծումը և համատեղ գործընկերության խրախուսումը քաղաքացիական հասարակության և այլ առանցքային շահագրգիռ կողմերի միջև։
(Թիրախ՝ 400 ՔՀԿ մասնակցում է ՔՀԿ ֆորումներում, կլոր սեղաներում, և համատեղ գործողություններում; 5,550 անհատ (կամավոր, ՔՀԿ անդամ, այլ այցելու) ներգրավված է ՔՀԿ ֆորումներում; 540 այլ առանցքային զարգացման դերակատարողներ մասնակցում են մենթորական ցիկլերում, ՔՀԿ ֆորումներում, կլոր սեղաններում, և համատեղ գործողություներում; 1 մեկնարկային հաշվետվություն սիներգիայի և համատեղ գործողություներրի վերաբերյալ)

Խնդիր 3.2. Նպաստել որպեսզի ՔՀԿ-ները և մեդիա կազմակերպությունները առաջնորդեն փաստերի վրա հիմնված ուսումնասիրությունների իրականացումը և հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իրականացնեն ուսումնական նախաձեռնություներ ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, մեդիագրագիտության և քննադատական մտածողության ունակությունների զարգացման նպատակով։
(Թիրախ՝ 8 քաղաքացիական հասարակության և մեդիա կազմակերպություն օգտվում է գործընկերությունից և ֆինանսական աջակցությունից՝ մեդիագրագիտության և քննադատողական մտածողության զարգացման նպատակով; 1 քաղաքականության համառոտագիր և մեդիագրագիտություն վերաբերյալ գործիքակազմ)
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
30.06.2025
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.facebook.com/striveforbetterfuture/
ԵՄ ծրագրի համարը:
INTV-17253