Skip to main content

EU4 INDEPENDENT MEDIA

Նկարագրություն
Արեւելյան գործընկերության երկրներում իրենց գոյությունը պահպանող անկախ լրատվամիջոցները պայքարում են իրենց եկամտի աղբյուրներից զրկող անբարեխիղճ մրցակցության, քաղաքական միջամտության եւ կառավարման անբավարար հմտությունների դեմ: Արեւելյան գործընկերության տիրույթում ժողովրդավարացմանը եւ քաղաքացիների հզորացմանն ուղղված այս ծրագիրը նպատակ ունի բարձրացնելու Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի անկախ լրատվամիջոցների շրջանում որակյալ լրագրության մակարդակը: EU4IM-ը խրախուսում է փաստերի վրա հիմնված, գենդերային գործոնն ընդգրկող եւ հանրային շահը կարեւորող վստահելի լրագրությունը, որն իրականացնում է «պահապան շան» (watchdog) գործառույթ:
Ծրագիրը նպաստում է ԶԼՄ-ների դիմակայունության բարձրացմանը՝ հզորացնելով նրանց ֆինանսական կենսունակությունը: Մեր մոտեցումը հետեւյալն է. եթե անկախ ԶԼՄ-ների լրագրողներն ունենան բարձրորակ, գրավիչ բովանդակություն արտադրելու կարողություն, ապա նրանք ավելի մրցունակ կլինեն մեդիա շուկայում, ինչը կհանգեցնի հավաստի տեղեկատվության ավելի լայն սպառման եւ հետեւաբար՝ ավելի մեծ հանրային դիմակայունության եւ կառավարության հաշվետվողականության։
Ծրագիրը ներառում է հետեւյալ գործողությունները՝ առցանց եւ դեմառդեմ թրեյնինգներ, ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ անհատական մենթորություն՝ բարելավելու խմբագրական բովանդակությունը կամ կառավարման եւ մարքեթինգային հմտությունները, ինչպես նաեւ զարգացնելու եկամուտների նոր հոսքեր, լսարաններին ավելի լավ ճանաչելու միջոցառումներ եւ աջակցություն անհրաժեշտ տեխնոլոգիական ներդրումներին։ Սրա հետ մեկտեղ ծրագիրն առաջարկում է նաեւ բովանդակության ստեղծման եւ արտակարգ աջակցություն, հավասարը հավասարին մոտեցմամբ ցանցերի ստեղծում, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի շահագրգիռ կողմերին առնչվող հետազոտությունների եւ ԶԼՄ-ների զարգացման վերաբերյալ զեկույցների հասանելիություն:
Հատուկ նպատակներ
Ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել Արեւելյան հարեւանության երկրների ժողովրդավարացմանը եւ քաղաքացիների հզորացմանը:
Մասնավոր նպատակ 1՝ փաստերի վրա հիմնված, որակյալ եւ միաժամանակ ավելի բազմազան մեդիա բովանդակության առաջարկի բարելավում:
Մասնավոր նպատակ 2՝ Արեւելյան հարեւանության տարածքում անկախ, կոմերցիոն լրատվամիջոցների ֆինանսական կայունության բարելավում:
Ակնկալվող արդյունքներ
Արդյունք 1՝ Արեւելյան հարեւանության տարածաշրջանում փաստերի վրա հիմնված, որակյալ մեդիա բովանդակության, այդ թվում՝ հետաքննական լրագրության առաջարկի ավելացում:
Արդյունք 2՝ թիրախային լրատվամիջոցներում ավելի պրոֆեսիոնալ խմբագրական գործողություններ, ներառյալ փաստերի ստուգման բարելավված քաղաքականություն եւ լրագրողների կողմից տեղեկատվության հաղորդման որակի բարձրացում:
Արդյունք 3՝ ԶԼՄ ոլորտում գենդերային հավասարության բարելավում եւ գենդերային զգայուն մոտեցմամբ լրատվություն:
Արդյունք 4՝ կոմերցիոն լրատվամիջոցների գործունեության եւ եկամտի աղբյուրների բազմազանության հարցերով ավելի լավ պատրաստված խմբագրական եւ ղեկավար անձնակազմ:
Արդյունք 5՝ անկախ լրագրողների եւ մեդիա մասնագետների հզորացված ցանց, որն ակտիվորեն կիրառվում է որպես մասնագիտական ռեսուրսը եւ կապերը մեկտեղող հարթակ:
Ծրագրի քարտեզ
Photo
Videos
Trauma Management training - part 4/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 3/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 2/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 1/4 (in Romanian)
Trauma Management training - part 4/4 (in Azerbaijani)
Trauma Management training - part 4/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 3/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 2/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 1/4 (in Russian)
Trauma Management training - part 4/4 (in English)
Trauma Management training - part 3/4 (in English)
Trauma Management training - part 2/4 (in English)
Trauma Management training - part 1/4 (in English)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Georgian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Armenian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Belarusian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Azerbaijani)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Romanian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims (in Russian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments (in Russian)
Video from the HEFAT training in Georgia 07.2022
Risk Assessment for editors & managers training (in Russian)
Risk Assesment training (in Russian)
Digital Security Training (in Ukrainian)
Editorial Guidelines for War Reporting - Relationship with combatants
Editorial Guidelines for War Reporting - Working with Sources
Editorial Guidelines for War Reporting - Social media and War
Editorial Guidelines for War Reporting - Sieges and hostages
Editorial Guidelines for War Reporting - Reporting and National Security
Editorial Guidelines for War Reporting - Prisoners of War
Editorial Guidelines for War Reporting - Identification of Victims
Editorial Guidelines for War Reporting - Audience Comments
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Հանրային իրազեկում և աջակցություն ԶԼՄ-ներին
Թեմա:
ԶԼՄ-ներ, Արևելյան գործընկերություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
03.01.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
02.01.2025
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
423-349