Skip to main content

ԵՄ-ն` շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ

Նկարագրություն
Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում մարդկանց բարեկեցությունը և խթանել նրանց տրանսֆորմացիան` համաձայն Եվրոպական կանաչ գործարքի և Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ):
Բացահայտված միջոցառումները հիմնվում են «Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգեր II» և «ԵՄ Ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության համար» ծրագրերի վրա և ապահովում դրանց շարունակականությունը: Այդ երկու ծրագրերը առանցքային են եղել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տվյալների վերլուծության համակարգերը արդիականացնելու, տվյալների վրա հիմնված որոշումներ կայացնելու և գործընկեր երկրների օրենսդրությունը ԵՄ և միջազգային օրեսնդրության, մասնավորապես` Ջրի շրջանակային դիրեկիվի դրույթներին ներդաշնակեցնելու առումներով:
Հատուկ նպատակներ
1. Ջրային ռեսուրսների կառավարում
2. Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն և մատչելի տվյալներ
Ակնկալվող արդյունքներ
1.
-Գետավազանային կառավարման պլանների մշակման առաջին ցիկլի և մատչելի տվյալներ շարունակում.
- Ջրային ոլորտի ռազմավարությունները, քաղաքականությունները և կարգավորումները ներառում են կլիմայակայուն միջոցառումներ.
- Ջուրը` առողջության համար օրակարգի իրականացման առաջընթաց.
- Ջրի մոնիթորինգի նորարարական մոտեցումների խթանում.
- Ջրային ոլորտի ռազմավարությունների և քաղաքականությունների տնտեսական հիմնավորվածության բարելավում.
- Ջրերի կառավարման բնագավառում ջրամատակարարան կազմակերպությունների, մասնավոր ոլորտի և հանրության ավելի շատ ներառում.
- Ջրերի կառավարման ազգային և միջազգային կարողությունների և համագործակցության հզորացում.
- Աջակցություն առաջնահերթ միջոցառումներին ֆինանսների մոբիլիզացիայի միջոցով:

2.
-Ջրի հաշվառման ընդլայնում.
- Հողերի և գյուղատնտեսության մոնիթորինգի և տվյալների բարելավում.
-Օդի և թափոնների կառավարման տվյալների և վիճակագրության բարելավում` քաղաքականության որոշումներում օգտագործման համար.
-Տվյալների մատչելիության և տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության գործնական մեխանիզմներ.
- Տվյալների փոխանակման և համագործակցության միջազգային ցանցերի պահպանում:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
Armenia-Georgia: joint water monitoring on the Debed/ Debeda river.
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი საქართველოში || Groundwater monitoring in Georgia
Water monitoring in Azerbaijan
Ջրի մոնիթորինգը Հայաստանում || Water monitoring in Armenia
Moldova: rehabilitation of the Blind Nistru
Moldova: constructed wetlands for improved water supply & sanitation
Collecting litter on the Raut river in Moldova
An Armenian farmer shares his experience of permaculture
From administrative to river basin planning in Georgia
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է, Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է
Ենթաոլորտ:
Շրջակա միջավայր և կլիմայի փոփոխություն, Առողջապահություն
Թեմա:
Շրջակա միջավայր, Թվայնացում, Արևելյան գործընկերություն, Լավ կառավարում, Առողջապահություն, Անդրսահմանային համագործակցություն, COVID-19
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
30.06.2024
ԵՄ ծրագրի համարը:
424-550