Skip to main content

Դիլիջանում և հարակից համայնքներում մասնավոր սեկտորով առաջնորդվող տնտեսական աճի խթանում

Նկարագրություն
Նախագիծի շրջանակներում լքված խորհրդային կարի ֆաբրիկան ​​կվերածվի ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ տարածքի՝ ԴԻԼԻՋԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ, որը կհյուրընկալի ձեռնարկությունների և անհատ արտիստների և ձեռներեցների։ Կենտրոնական գաղափարն այն է, որ համատեղ տեղակայումը խրախուսում է ստեղծարարությունը և գաղափարների փոխանակումը, ձեռնարկատիրական գործունեության ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը, և խթանում է արժեքային շղթաների զարգացումը: Երբ համատեղակայումը սնուցվում է աջակցության ծրագրերով, բնակիչները բարգավաճում են: Իսկ սթարթափների և ՓՄՁ-ների ի հայտ գալը տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժն է:

Ծրագիրն իրականացվում է երեք հիմնական բաղադրիչներով և դրանց համապատասխան գործողություններով.
Բաղադրիչ 1. Բիզնես միջավայրի բարելավման համար կոշտ ենթակառուցվածքների զարգացում
Գործողություն 1.1 Շենքի վերանորոգում և հարակից տարածքի կանաչապատում
Բաղադրիչ 2. Փափուկ ենթակառուցվածքի զարգացում` տնտեսական աճի ապահովման համար
Գործողություն 2.1 Արտադրական միավորներ, որոնք հասանելի են տեղում
Գործունեություն 2.2 Բիզնեսի աջակցության կենտրոն` բիզնեսի համար մեկ պատուհան սկզբունքով
Գործունեություն 2.3 Համագործակցության կենտրոն՝ ինկուբատորի և աքսելերատոր
Գործունեություն 2.4 Հյուրընկալության բիզնես ասոցիացիա
Բաղադրիչ 3. Սոցիալական և տնտեսական ներառման խթանում
Գործողություն 3.1 Դիլիջանի համայնքային կենտրոնի տեղափոխում և բարելավում
Գործողություն 3.2 Դիլիջանի զբաղվածության կենտրոնի ընդլայնում
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է խթանել տնտեսական աճը և աշխատատեղերի ստեղծումը Դիլիջանի խոշորացված համայնքում: Նպատակին հասնելու հնարավորություն են տեղծում (1) սոցիալական տնտեսության արդյունքները՝ ձեռնարկությունների համագործակցությունը բիզնես ասոցիացիաներում և կոոպերատիվներում, (2) ինստիտուցիոնալ աջակցությունը բիզնեսին՝ խորհրդատվական և վարչական հարցերից մինչև կրթություն և արտաքին ծառայություններ, (3) բիզնես կլաստերներ՝ միավորելով ոլորտային արժեքային շղթաների անդամներին և՛ ֆիզիկապես, և՛ վիրտուալ:
Ակնկալվող արդյունքներ
Վերջնական շահառուների խմբերի չորս հիմնական խմբերը օգտվում են հիմնական բարելավումներից.
(1) ինկուբատոր և աքսելերատոր բիզնես գաղափարներ ունեցող ձեռնարկատերերի համար: Նախատեսվում է տարեկան ունենալ 120 դիմորդ՝ ինկուբատորի և աքսելերատորի ծրագրային տարբեր ցիկլերով անցնելու համար։ Դիմումների ընդունման հայտը կտարածվի Տավուշի և Հյուսիսային մարզերի ավելի լայն շրջաններում՝ ապահովելու հայտերի ծավալը, մրցունակությունը և սոցիալական ներառականությունը։
(2) Ձեռնարկություններ, որոնք աջակցություն են փնտրում բիզնեսի կառավարման համար: Դիլիջանում գործում է ավելի քան 800 ձեռնարկություն, սակայն գրեթե 90%-ը անհատ ձեռնարկատերեր կամ միկրո ձեռնարկություններ են։ Այնուհետև ենթադրվում է, որ տարեկան թիվը կհասնի մոտ 100 ՓՄՁ-ի՝ միանվագ ծառայություններով, և մոտ 20 ՓՄՁ-ներ կբաժանորդագրվեն աութսորսինգի ծառայություններին:
(3) Հյուրընկալության բիզնես ասոցիացիան բաղկացած կլինի 20 հիմնական անդամներից, որոնք ղեկավարելու են կոլեգիալ աշխատանքը: Ի թիվս բազմաթիվ մտահոգությունների՝ հյուրընկալության ոլորտը չունի ընդհանուր տեղեկատվության (օրինակ՝ իրադարձությունների օրացույցը), փոխադարձ և աճող վաճառքի համար փոխադարձ փաթեթներ, տուրիստական նպատակակետերի մարքեթինգային ռազմավարություն:
(4) Տեղական բնակչությունը վերջնական շահառուների մեկ այլ կարևոր կատեգորիա է: Այս խմբի բնորոշ կարիքներն են՝ ներառական տարածքներ և բովանդակություն՝ հանդիպելու, սովորելու, փոխազդելու և համատեղ ստեղծելու համար: Ծրագիրն թիրախավորում է համատեղ աշխատանքային տարածքի օրական 50 օգտագործողների, տարեկան զարգացման և կողմնորոշման ծրագրերով 150 գործազուրկ բնակչության, Համայնքային կենտրոնի ծրագրերի տարեկան 5000 շահառուների:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Ներառականություն
Թեմա:
Մշակույթ, Թվայնացում, Կրթություն, Ենթակառուցվածքներ, Տեղական զարգացում
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.03.2022
Ավարտի ամսաթիվ:
31.08.2024
Սոցիալական ցանցեր: