Skip to main content

Eastern Partnership Civil Society Facility

Նկարագրություն
Eastern Partnership Civil Society Facility Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որն աշխատում է Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) վեց երկրների հետ՝ ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և այս վեց երկրների ակտիվիստների դերը և կարողությունները:

Նախագիծը տարածաշրջանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և ակտիվիստներին առաջարկում է.

- Քաղաքացիական հասարակության ուսուցման հնարավորություններ:
- Քաղաքացիական հասարակության ամենամյա հեքեթոններ՝ թափանցիկության, հաշվետվողականության և մասնակցության համար նոր գաղափարներ և գործիքներ մշակելու համար:
- Civil Society Fellowships: Քաղաքացիական հասարակական կրթաթոշակներ՝ տարածաշրջանից 120 քաղաքացիական հասարակական ակտիվիստների աջակցելու համար:
- Տարածաշրջանային համագործակցություն և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցություն համապատասխան տարածաշրջանային և միջազգային միջոցառումներին:
- Ցանցերի ստեղծման աջակցություն (նեթվորքինգ) և համապատասխան նախաձեռնություններին ժամանակին աջակցություն:
- Տեղեկատվական արշավներ՝ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը, նրանց հանրային իմիջի բարելավմանը և քաղաքացիական հասարակությանը ԵՄ աջակցությունը խթանելուն:
- ԵՄ-ի խնդրանքով տարածաշրջանում քաղաքացիական հասարակության հիմնախնդիրների վերաբերյալ հետազոտությունների անցկացում:
Հատուկ նպատակներ
Նախագծի ընդհանուր նպատակն է ամրապնդել մասնակցային և ներառական ժողովրդավարությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում:
Ակնկալվող արդյունքներ
- Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և ակտիվիստների կարողությունների ամրապնդում՝ քաղաքականության մշակման գործընթացներում և քաղաքականության երկխոսության մեջ ներգրավվելու, բարեփոխումների և հանրային հաշվետվողականության խթանման, տեղական ժողովրդավարության, տեղական զարգացման խթանման և քաղաքացիներին հանրային բանավեճում ներգրավելու համար:
- Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների աշխատանքի հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում։
- Արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների իմիջի բարելավում։
- Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին տեղեկատվություն տրամադրելը, որը նրանց հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ գործընկեր երկրներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խնդիրները և պլանավորել ԵՄ-ի կողմից ապագա ֆինանսավորման ծրագրերը:
- Արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական հասարակությանը ԵՄ-ի աջակցության վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է, Գործընկերություն, որը հզորացնում է, Գործընկերություն, որը պաշտպանում է
Ենթաոլորտ:
Քաղաքացիական հասարակություն, Ներառականություն, Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն, Երկխոսություն, Արևելյան գործընկերություն, Մարդու իրավունքներ, Կանայք, Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
28.06.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
27.12.2024
ԵՄ ծրագրի համարը:
425-150