Skip to main content

ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության

Նկարագրություն
«ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի նպատակն է իրավազորելու քաղաքացիներին Հայաստանում աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու և ծավալելու մասնակցային երկխոսություն քաղաքականությունների բարելավման նպատակով՝ ներգրավելով շահագրգիռ բոլոր կողմերին:
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի նպատակն է իրավազորելու քաղաքացիներին Հայաստանում աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու և ծավալելու մասնակցային երկխոսություն քաղաքականությունների բարելավման նպատակով՝ ներգրավելով շահագրգիռ բոլոր կողմերին:
Ակնկալվող արդյունքներ
Ծրագրում ներգրավված շահագրգիռ կողմերը միավորում են իրենց ուժերը համակարգելու «Քաղաքացու ձայն» մասնակցային բաց հարթակը, որի նպատակն է քաղաքականությունների բարելավման միջոցով հասնելու աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների պաշտպանությանը:
Ծրագիրը մեկնարկում է շարունակական փաստահավաք գործողություններ երկրում աշխատանքային իրավունքների առկա խնդիրները բացահայտելու և «Քաղաքացու ձայն» մասնակցային բաց հարթակի միջոցով սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գենդերային զգայուն և ներառական քաղաքականությունների բարեփոխումներ իրականացնելու համար:
Ծագիրը նախաձեռնում է հանրային իրազեկման քարոզարշավ, որի նպատակն է իրավազորելու հատկապես հասարակության խոցելի խմբերին իրացնելու իրենց աշխատանքային և սոցիալական իրավունքները: Երիտասարդների և կանանց աշխատանքային իրավունքները կլինեն տեղեկատվական արշավի կենտրոնում:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Series of workshops: Labour rights protection best practices and learning from Eastern European countries
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է
Ենթաոլորտ:
Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ
Թեմա:
Մարդու իրավունքներ
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
15.02.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
14.02.2024