Skip to main content

ԵՄ-ն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության. բարեփոխումներին աջակցության ծառայություն

Նկարագրություն
«ԵՄ-ն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության. բարեփոխումներին աջակցության ծառայություն» ծրագիրը գենդերային վերլուծություն և կանանց ու տղամարդկանց իրավահավասարության վերաբերյալ փորձագիտական խորհրդատվություն կտրամադրի տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են աշխատաշուկայի քաղաքականությունը, տնտեսական զարգացումը, պետական կառավարումը, արդարադատության բարեփոխումները, առողջապահական և սոցիալական ծառայությունները, ինչպես նաև կրթությունը և ընտանեկան քաղաքականությունը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը՝ որոշումների կայացման ու բարեփոխումների, քաղաքականությունների և ծրագրերի իրականացման գործընթացներում գենդերային վերլուծության կիրառման միջոցով: Աջակցության ծառայությունը հիմնականում նախատեսված է ազգային կառավարությունների և պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տարածաշրջանում ԵՄ պատվիրակությունների և, ընդհանուր առմամբ, շահագրգիռ հանրության համար:
Հատուկ նպատակներ
Զարգացնել գիտելիքները և օգտագործել գենդերային վերլուծությունը Արևելյան հարևանության կառավարությունների և ԵՄ պատվիրակությունների կողմից որոշումների կայացման և բարեփոխումների գործընթացում՝ արդյունավետ և հավասար արդյունքներ ապահովելով բոլորի՝ ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար:
Ակնկալվող արդյունքներ
- Արևելյան հարևանության կառավարություններին և ԵՄ պատվիրակություններին տրամադրվել է փորձագիտական խորհրդատվություն` քաղաքականության մշակման և բարեփոխումների իրականացման գործընթացներում գենդերային վերլուծության ներառման վերաբերյալ.
- Բարեփոխումներում ներգրավված Արևելյան հարևանության կառավարությունների և ԵՄ պատվիրակությունների աշխատակիցները լավագույնս տեղեկացված են ներառական և կայուն զարգացման վրա գենդերային առումով զգայուն բարեփոխումների մասին և բարելավել են ապացուցահեն ու վերլուծական առումով հիմնավորված բարեփոխումների ներուժը.
- Արևելյան հարևանության երկրներում կանանց վրա բարեփոխումների ազդեցության մասին ապացույցային հիմքերը բարելավվել և համապատասխանաբար տարածվել են ընտրված թիրախային խմբերի վրա:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է
Ենթաոլորտ:
Ներառականություն
Թեմա:
Կանայք
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
04.01.2021
Ավարտի ամսաթիվ:
04.01.2024
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.facebook.com/groups/642338200281272

ԵՄ ծրագրի համարը:
420-441