Skip to main content

Փաստաբանի մասնագիտության խթանումը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան

Նկարագրություն
«Փաստաբանի մասնագիտության խթանումը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան» ծրագիրն աջակցում է մասնակից երկրների փաստաբանների ասոցիացիաների և իրավաբանական ընկերությունների, այդ թվում՝ կին իրավաբանների և երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիաների միջև համագործակցության ամրապնդմանը՝ նպատակ ունենալով բարելավել փաստաբանական համայնքի ներքին գործառնությունը և անկախությունը:
Հատուկ նպատակներ
Ծրագրի հատուկ նպատակն է ամրապնդել մասնակից երկրների փաստաբանների ասոցիացիաների և իրավաբանական ընկերությունների, այդ թվում՝ կին իրավաբանների և երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիաների միջև համագործակցությունը՝ նպատակ ունենալով բարելավել փաստաբանական համայնքի ներքին գործառնությունը և անկախությունը (ներառյալ փաստաբանական համայնքների, արհեստավարժ իրավաբանների, դատական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության, կին իրավաբանների և երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիաների միջև կապերի ամրապնդումը):
Ակնկալվող արդյունքներ
- Ստեղծվել է երկրների իրավաբանների և փաստաբանների ասոցիացիաների տարածաշրջանային համագործակցության ցանց` ամրապնդելու մասնակից երկրների փաստաբանների ասոցիացիաների և իրավաբանական ընկերությունների շրջանում փոխգործակցությունը՝ նպատակ ունենալով նպաստել արդարադատության պատշաճ իրականացմանը` ի շահ մասնակից երկրների քաղաքացիների:
- Բարելավվել է փաստաբանների միությունների ներքին գործառնությունը:
- Ամրապնդվել է փաստաբանների անկախությունն ու արհեստավարժությունը:
- Ամրապնդվել է փաստաբանների կողմից իրավաբանական ծառայությունների մատուցման որակը:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը պաշտպանում է
Ենթաոլորտ:
Օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքներ
Թեմա:
Արդարադատություն, Մարդու իրավունքներ
EaP Countries:
Հայաստան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.07.2019
Ավարտի ամսաթիվ:
28.02.2023
ԵՄ ծրագրի համարը:
399-648