ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար

Նկարագրություն
Ծրագիրն ուղղված է մեղմելու COVID-19-ի բացասական հետևանքները և նպաստելու խոցելի խմբերի երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական կայունությանը Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում: «Մարդը կարիքի մեջ» (ՄԿՄ) հասարակական կազմակերպության կողմից Նիդերլանդների Հելսինկյան կոմիտեի (NHC) ու AFEW International-ի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիրը նպատակ ունի միջամտության մի շարք տարբերակներ առաջարկել տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում:
Հատուկ նպատակներ
Մեղմել COVID-19-ի ազդեցությունը և նպաստել Արևելյան գործընկերության երկրների խոցելի խմբերի երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական կայունությանը:
Ակնկալվող արդյունքներ
- ՔՀԿ-ներին դրամաշնորհների տրամադրում` ծառայությունների ուղղակի մատուցման, մոնիտորինգի, շահերի պաշտպանության և ճշգրիտ տեղեկատվության հասանելիության ապահովման համար.
- Աջակցություն ՔՀԿ-ներին՝ կորոնավիրուսային ճգնաժամից բխող կարիքներին հարմարվելու համար.
- COVID-19-ի հետ կապված միջոցառումների շարունակական գնահատում.
- ՔՀԿ-ների և անկախ դիտորդական կենտրոնների կարողությունների զարգացում՝ ներառական վերականգնման քաղաքականության և ոլորտային բարեփոխումների համար.
- Լրագրողների կարողությունների զարգացում և դրամաշնորհների տրամադրում՝ COVID-19-ին ուղղված պատասխան գործողությունները լուսաբանելու համար.
- Աջակցություն ՔՀԿ-ներին և անկախ դիտորդական նախաձեռնություններին. մասնակցություն քաղաքականության իրականացմանը և բարեփոխումներին.
- Մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին և միջազգային կառույցների առաջարկություններին COVID-19-ին ուղղված պատասխան գործողությունների համապատասխանության մոնիտորինգի ներտարածաշրջանային փորձի փոխանակում:
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է, Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է
Ենթաոլորտ:
Քաղաքացիական հասարակություն, Առողջապահություն
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն, Առողջապահություն, COVID-19
EaP Countries:
Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.07.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2022
Իրականացնող կազմակերպություն:
People in Need
ԵՄ ֆինանսավորման գումարը՝ եվրոյով:
€4 000 000
ԵՄ ծրագրի համարը:
417-367
Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022