Skip to main content

Կառուցվածքային բարեփոխումների մեխանիզմ

Նկարագրություն
Կառուցվածքային բարեփոխումների մեխանիզմն ուղղված է նպաստելու կայուն և արդար տնտեսական աճի մոդելների մշակմանը` գործարար ու ներդրումային միջավայրի և ֆինանսական ենթակառուցվածքների, մարդկային կապիտալի (ներառյալ աշխատաշուկան և սոցիալական պաշտպանվածությունը), տնտեսական կառավարման և հանրային ֆինանսների կայունության ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման և օրենքի գերակայություն ու լավ կառավարման ամրապնդման միջոցով:
Հատուկ նպատակներ
Կառուցվածքային բարեփոխումների մեխանիզմի նպատակն է նպաստել Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում կայուն և հավասար տնտեսական աճի մոդելների մշակմանը, որոնք կարող են ավելի շատ ներդրումներ ներգրավել և բարելավել քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական պայմաններն ու զբաղվածության հնարավորությունները:
Ակնկալվող արդյունքներ
Մեխանիզմը կաջակցի կառուցվածքային բարեփոխումների մշակմանն ու իրականացմանը հետևյալ ոլորտներում.
- Գործարար ու ներդրումային միջավայր և ֆինանսական ենթակառուցվածքներ․
- Մարդկային կապիտալ, ներառյալ աշխատաշուկան և սոցիալական պաշտպանվածությունը․
- Տնտեսական կառավարում և հանրային ֆինանսների կայունություն․
- Օրենքի գերակայության և լավ կառավարման ամրապնդում:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Տնտեսություն և առևտուր
Թեմա:
Բիզնես
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
14.09.2018
Ավարտի ամսաթիվ:
29.02.2024
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
400-164