Skip to main content

Կոպերնիկուս-ի օժանդակությամբ Սև ծովի ավազանի շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ՝ ՊՈՆՏՈՍ

Նկարագրություն
Պոնտոս-ը նպատակ ունի ընդլայնել անդրսահմանային համագործակցությունը՝ լայնածավալ, ներդաշնակեցված բնապահպանական մոնիտորինգի համար Սևծովյան տարածաշրջանի երկրներում և նրա սահմաններից դուրս: Այս նպատակին հասնելու միջոցը բազմաթիվ ազատ, հասանելի և աստիճանաբար արժանահավատ Կոպերնիկուս տվյալների և ծառայությունների շահագործումն է (օրինակ՝ Կոպերնիկուս ցամաքային և ջրային բնապահպանական մոնիտորինգի ծառայություններ):

Տվյալների և տեղեկատվության խելացի միաձուլումը պետք է հանգեցնի ափամերձ գոտու երկայնքով գործող դերակատարների կողմից նոր ծառայությունների և ապրանքների ստեղծմանը/տրամադրմանը: Վերջիններս Պոնտոս գործառնական հարթակի և տեղադրված առցանց ծառայությունների միջոցով կդառնան ազատորեն հասանելի բազմաթիվ տեղական, ազգային և տարածաշրջանային շահագրգիռ կողմերի համար: Տիեզերքից ստացված անդրսահմանային առաջնային (օրինակ՝ պատկերներ) և երկրորդային (օրինակ՝ քարտեզներ) արտադրանքները կզուգակցվեն առկա տվյալների և տեղում ստացված իրավիճակային գիտելիքների հետ: Տարածաշրջանային մարտահրավերներին հարմարեցված լուծումներ կստեղծվեն՝ օգտագործելով այս տեղեկատվական զուգակցումը և գտնելով ԵՄ, ազգային անցյալի և ընթացիկ հետազոտական ​​ու զարգացման ծրագրերի մեթոդներն ու արդյունքները (օրինակ՝ առցանց մոդուլներ և մոդելներ): Քաղաքացիների ներկա և ապագա բարեկեցությունը կլինի ուշադրության կենտրոնում: Որպես այդպիսին, բնակչության ծովային և լճային առափնյա ու ցամաքային գործունեությունը կուղղորդվի արդյունաբերությանը, հանգստին, գյուղատնտեսությանը, ջրային կուլտուրաներին և առևտրին Հայաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում և փորձնական առումով Հունաստանում: Դրանց արտահոսքերը դեպի Սև ծով կամ նրա շրջակայքի լճերը կուսումնասիրվեն, միևնույն ժամանակ տիեզերական և տեղային տվյալները կհետևեն ծովային տատանումների հատկանշական ցուցանիշներին,ինչպիսիք են մակերևութային ջրերի ջերմաստիճանը, աղիությունը, սննդանյութերի քանակը, պոտենցիալ թունավոր տարրերը և ջրիմուռների առկայությունը։

Ազդեցությունը կգնահատվի սահմանված հենանիշային պայմանների հետ զուգահեռ: Տեղական շահագրգիռ կողմերը և դերակատարները կտեղեկացվեն և կհամալրվեն համապատասխան գիտելիքներով՝ տեղեկատվությանը և դրա կանոնավոր թարմացումներին ծանոթանալու համար: Համատեղ մշակման/ստեղծման գործողությունները հարգելու են ազգային և տեղական կարիքները, առանձնահատկությունները և տեսլականը: Կարողությունների զարգացման հետ մեկտեղ, Պոնտոսը-ը նպատակ ունի առաջարկել միջոցներ՝ համատեղ օգտագործելու առկա տեղական մոնիտորինգային ցանցերը և Կոպերնիկուսի-ի արտադրանքներն ու ծառայությունները, իր առցանց ծառայությունները առկա կոշտ և ծրագրային ենթակառուցվածքներին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև համագործակցությունը, մտքերի փոխանակումն ու տարածաշրջանի լավագույն փորձը ապահովելու նպատակով:
Հատուկ նպատակներ
Պոնտոս-ի ընդհանուր նպատակն է տեղեկատվությունը և գիտելիքը հասանելի դարձնել գիտնականներին, քաղաքականություն մշակողներին, քաղաքացիներին և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերին և ամբողջական պատկերացում կազմել Սևծովյան տարածաշրջանի միջավայրի վիճակի և ժամանակավոր էվոլյուցիայի մասին: Ակնկալվում է, որ դրան կհաջողվի օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝ ավտոմատ կերպով Կոպերնիկուս-ի արտադրանքը ստանալու, տվյալների հավաքագրման և մշակման համար ազգային կամ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների հետ համագործակցության, ինչպես նաև Սև ծովի և շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ծառայություններ մատուցելու միջոցով՝ անդրսահմանային, ստանդարտացված և համակցված եղանակով: Պահպանությանն առնչվող ռազմավարությունները կխթանվեն տարածաշրջանային նշանակության վայրերում որպես պիլոտային տարածքներ՝ ցուցադրելու առցանց ծառայությունների արդյունավետությունն ու վստահելիությունը:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Պոնտոս գործառնական հարթակ և գործիքներ:
Պիլոտային տարածքներում բնապահպանական խնդիրների գնահատում` օգտագործելով տիեզերական դիտարկման տվյալները և ծառայությունները:
Կարողությունների զարգացման համար օգտագործվող ուսումնական նյութի վերաբերյալ ամփոփագիր:
Ջրերի կառավարման և աղտոտման կանխարգելման վերաբերյալ տեղական կլաստերների ձևավորում բոլոր մասնակից երկրներում:

Տեխնոլոգիաների փոխանցում սևծովյան երկրների միջև.
Կոպերնիկուս ծրագրի շահագործումը շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի համար տեղական ենթակառուցվածքների և ցանցերի հետ համատեղ:
Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների ներգրավումը բազմաթիվ մակարդակներում՝ որպես Պոնտոս-ի կողմից կուտակված օգուտների համակազմակերպիչներ և ընդունողներ:
Ակնկալվող արդյունքներ
1. Առցանց ծառայությունների գործիքների ինտեգրում՝ հիմնված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հավելվածների վրա, որոնք օգտագործում են հեռակառավարման և Կոպերնիկուս-ի բնապահպանական տվյալները տեղում վերցվածների հետ համատեղ՝ ինտեգրված և սիներգետիկ եղանակով, որպեսզի հաշվի առնվի Սև ծովի և շրջակա միջավայրի արդյունավետ բնապահպանական մոնիտորինգը:
2. BSB-ի համար անդրսահմանային համատեղելի շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի տվյալների և տեղեկատվության բարելավված հասանելիություն անհրաժեշտ պահին:
3. Սև ծովում կարողությունների զարգացում և համակցում՝ տրամադրված առցանց ծառայություններն ըմբռնելու և օգտագործելու համար հատուկ պատրաստված ուսումնական նյութերի և գործողությունների միջոցով, որոնք ուղղված են մի կողմից երիտասարդ սերնդի դերակատարներին, իսկ մյուս կողմից՝ պետական ​​և մասնավոր հատվածի կայացած աշխատակիցներին:
4. Անդրազգային և միջդիսցիպլինար համագործակցության թիմի ստեղծում, որը կգործի որպես ճկուն տեղական կլաստերների առանցք և կներառի շահագրգիռ կողմերին` խթանելով տվյալների փոխանակմանը Պոնտոս-ի առաջարկած մեթոդաբանության և գործիքների միջոցով:
5. Բարձրացնել տեղական և ազգային կայուն զարգացման համար ջրի որակի դեգրադացիայի կարևորության մասին իրազեկվածությունը:
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է
Ենթաոլորտ:
Շրջակա միջավայր և կլիմայի փոփոխություն
Թեմա:
Շրջակա միջավայր
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.07.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2022