Skip to main content

Նոր հնարավորություն հետազոտություն իրականացնելու համար

Եվրոպական հանձնաժողովի Համատեղ հետազոտությունների կենտրոնը ուսումնառության և կարողությունների զարգացման նպատակով իր գիտական լաբորատորիաներն ու հնարավորություններն է բացում ակադեմիական հաստատություններում, հետազոտական կազմակերպություններում, փոքր և միջին ձեռնարկություններում աշխատող մարդկանց, և ընդհանուր առմամբ պետական ու մասնավոր ոլորտների համար: 

Լրացուցիչ տեղեկություններն այստեղ: