Մրցույթի հրավեր

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի՝ ջրային ռեսուրսներ և բնապահպանական տվյալներ» ծրագրի շրջանակում՝ իրականացնող գործընկերներից մեկը՝ «Ֆրանսիայի ջրերի միջազգային գրասենյակը» (OiEau, France), հայտարարել է մրցույթ Հայաստանում ջրի և օդի որակի վերաբերյալ հաղորդակցության տարբեր միջոցառումների մշակման և իրականացման համար։ Մանրամասների կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
©Եվրոպական միություն, 2022