Մատակարարման հայտամրցույթ «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրի շրջանակում

Եվրոպական միության «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրի շրջանակում՝ «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է հիդրավլիկ կռունկով և կեռիկի վերելակով տրանսպորտային միջոցների և բեռնարկղերի մատակարարման հայտամրցույթ:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է հոկտեմբերի 10-ը: Հայտամրցույթի փաթեթը։

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022