Skip to main content

Հայտարարություն․ «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի՝ ջրային ռեսուրսներ և բնապահպանական տվյալներ» ծրագիր

ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանին և Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներին պահպանելու ջրային ռեսուրսները և օդի որակը։ Ծրագիրն իրականացնող Ջրի միջազգային գրասենյակը (OiEua) փնտրում է կատարող, որը կիրականացնի Հայաստանի հյուսիսային գետավազանային կառավարման պլանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացը։

Մանրամասները՝ www.eu4waterdata.eu

#EU4EnvironmentWaterData