Կանչ լրագրողների համար

Հրավեր բոլոր լրագրողներին

Դիմեք EU4 Independent Media-ի կողմից իրականացվող բովանդակության ստեղծմանն աջակցելու և մենթորության ծրագրին:

Խմբագրական անկախ բովանդակություն ստեղծո՞ղ եք՝ անհատ, թե՝ թիմ: Ունե՞ք պատմություն Հայաստանում հանրային հետաքրքրություն առաջացնող արդիական խնդրի վերաբերյալ, որը մինչ այժմ անտեսվել է կամ ոչ բավարար է լուսաբանվել: Ունե՞ք նոր ձևաչափեր և հարթակներ ուսումնասիրելու և ձեր մուլտիմեդիա պատմությունները ներկայացնելու հմտությունները զարգացնելու ձգտում: Ուրեմն՝ դիմեք բովանդակության ստեղծմանն աջակցության և մենթորության ծրագրին:

Դուք կունենաք մեկ ամիս ձեր հայտը ներկայացնելու (մինչև 2023թ. մարտի 26-ը) և երեք ամիս՝ ձեր պատմությունը պատրաստելու համար: Խնդրում ենք հավելյալ տեղեկությունների համար հետևել հղմանը:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
©Եվրոպական միություն, 2022