Skip to main content

Եվրոպական միությունը երիտասարդների համար արշավ

Եվրոպական միությունը նոր հմտություններ ու փորձառություն ձեռք բերելու հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին։

ԵՄ ջանքերի շնորհիվ այսօր Հայաստանում ապրող հարյուրավոր երիտասարդներ կարող են հեռանկարային աշխատանք ձեռք բերել, ծանոթանալ եվրոպական միջավայրին, զարգացնել մասնագիտական հմտությունները, ճանապարհորդել աշխարհով մեկ և փոփոխություններ նախաձեռնել իրենց համայնքներում։
2022-ը հայտարարվել է Երիտասարդության եվրոպական տարի` լուսաբանելու Եվրոպայի երիտասարդների կարևոր դերը ավելի լավ ապագա կերտելու գործում։


Եվրոպական միությունը հզորացնում և աջակցում է երիտասարդներին՝ տրամադրելով համապատասխան գիտելիք և որակավորումներ: ԵՄ ջանքերի շնորհիվ Հայաստանում ապրող հարյուրավոր երիտասարդներ զարգացրել են իրենց մասնագիտական հմտությունները։ 2022-ը հայտարարվել է Երիտասարդության եվրոպական տարի՝ լուսաբանելու Եվրոպայի երիտասարդների կարևոր դերը ավելի լավ ապագա կերտելու գործում։


Եվրոպական միությունը հզորացնում և աջակցում  է երիտասարդներին՝ տրամադրելով համապատասխան գիտելիք և որակավորումներ: ԵՄ ջանքերի շնորհիվ Հայաստանում ապրող հարյուրավոր երիտասարդներ որակյալ եվրոպական կրթություն ստանալու հնարավորություն են ստացել։ 2022-ը հայտարարվել է Երիտասարդության եվրոպական տարի՝ լուսաբանելու Եվրոպայի երիտասարդների կարևոր դերը ավելի լավ ապագա կերտելու գործում։


Եվրոպական միությունը հզորացնում և աջակցում է երիտասարդներին՝ տրամադրելով համապատասխան գիտելիք և որակավորումներ: ԵՄ ջանքերի շնորհիվ այսօր Հայաստանում ապրող հարյուրավոր երիտասարդներ կարող են գրավիչ և հեռանկարային աշխատանք ունենալ: 2022-ը հայտարարվել է Երիտասարդության եվրոպական տարի` լուսաբանելու Եվրոպայի երիտասարդների կարևոր դերը ավելի լավ ապագա կերտելու գործում։


Եվրոպական միությունը հզորացնում և աջակցում  է երիտասարդներին՝ տրամադրելով համապատասխան գիտելիք և որակավորումներ: ԵՄ ջանքերի շնորհիվ Հայաստանում ապրող հարյուրավոր երիտասարդներ դարձել են իրենց համայնքների փոփոխությունները նախաձեռնող  դերակատարները։ 2022-ը հայտարարվել է Երիտասարդության եվրոպական տարի՝ լուսաբանելու Եվրոպայի երիտասարդների կարևոր դերը ավելի լավ ապագա կերտելու գործում։