Skip to main content

Դիմի՛ր և դարձի՛ր երիտասարդ եվրոպական դեսպան

Երիտասարդ եվրոպական դեսպան դառնալու համար կրկին ընդունվում են հայտեր.
Դիմեք մինչև սեպտեմբերի 30-ը և միացեք Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների երիտասարդների ակտիվ ցանցին:
Իմացեք ավելին այստեղ  https://bit.ly/Become_a_YEA

Դիմեք հետևյալ հղումով  https://bit.ly/YEAs_ApplyNow